Hva er OCD?

OCD (tvangslidelse) kan være en av de mest altoppslukende og lidelsesfulle tilstandene å ha. Det kan ta over styringen i livet ditt, og påvirke de rundt deg. OCD er en angstlidelse hvor man blir stadig reddere for at visse ting skal skje, eller du føler at du har «gale» tanker eller følelser.

Les også: Har jeg OCD?

Tenk deg at du plutselig får en følelse av at noe kan hende med de du er mest glad i dersom du ikke gjør en handling på riktig måte. Eller at leiligheten kommer til å brenne ned, med mindre du har sjekket alle stikkontakter før du går ut.

Dette er det vi kaller tvangstanke – grusomme bilder eller forestillinger om ting som kan skje deg selv eller andre. I et forsøk på å dempe uroen og forhindre katastrofen finner du handlinger og strategier. Dette kalles tvangshandlinger eller ritualer. Problemet er at over tid gjør ikke handlingene deg mer rolig eller trygg. Det er vanlig at du bruker stadig mer tid på handlingene, og at tankene opptar mer og mer av kapasiteten din i løpet av dagen.

Les også: Dette må du vite om angst

Mange med OCD kan kjenne på skam. De holder lidelsen skjult fra andre fordi de er flau over hvordan tvangen styrer livet deres, eller over innholdet i tvangstankene. Tankene kan innebære frykt for å være pedofil, frykt for å skade andre eller andre type tanker som man føler man ikke bør ha. Vit at vi har jobbet med og møtt utallige mennesker med denne type tanker. Det er ikke noe å skamme seg over, bare veldig smertefullt for deg som har det slik. Vi ønsker å hjelpe deg så du kan få det bedre!

Eksempler på tvangstanker

Aggressive tanker der tankene kan innebære frykt for å skade seg selv og eller andre. I et forsøk på å dempe ubehaget fra tankene kan den som blir rammet få trang til å sjekke at en ikke har medført en ulykke ved å følge nøye med på nyhetsbildet. En kan også få trang til å spørre andre om forsikringer om at en ikke har påført andre fysisk eller psykisk skade.

Tvangstanker om smitte der tankene kan dreie seg om frykt for å bli smittet eller smitte andre. For noen kan tankene dreie seg om frykt for å få på seg noe som føles skittent. Denne frykten kan medføre vaske- og rengjøringsritualer.

Seksuelle tvangstanker der tankene kan innebære frykt for å ha en annen eller avvikende seksuell legning, eksempelvis pedofili. I et forsøk på å dempe ubehaget fra tankene kan den som blir rammet få trang til å utføre handlinger som å sjekke etter tenningsrespons. Les mer om tabubelagte tvangstanker.

Tvangstanker om katastrofe der tankene kan innebære frykt for å stå ansvarlig for feil og eller katastrofe. Denne frykten medfører at den som blir rammet kan bruke overdrevent mye tid på å sjekke ting eksempelvis lese eller skrive ting om og om igjen. Andre kan bruke overdrevent lang tid på ritualer for å forhindre eksempelvis brann og eller innbrudd. 

Hvordan behandles tvangstanker?

Det finnes veldig god hjelp for OCD. Eksponering med responsprevensjon (ERP) er gullstandarden for behandling av OCD i dag. Helt enkelt går metoden ut på å oppsøke situasjonen(e) man vet trigger angsten og øve på å bruke andre strategier enn før. Noen pasienter har tidligere prøvd å eksponere seg uten særlig effekt, og kan dermed synes det er vanskelig å motivere seg selv for denne behandlingen igjen. Å eksponere seg på egenhånd kan være vanskelig eller i noen tilfeller gjøre angsten verre. Hos Angstklinikken lærer vi deg å eksponere på riktig måte, og vi gjør det sammen med deg, der angsten er. 

Les mer behandling av OCD.