Kurs

Velkommen til kurs! Alle våre kurs bruker prinsipper og teknikker basert på den nyeste forskningen på feltet.

Søvnkurs

Sliter du med å sove? Eller er du en som alltid har sovet dårlig og tror at det ikke finnes noen løsning?

Behandling av søvnproblemer (insomni) er en av de mest virkningsfulle behandlingene vi har innenfor helse — overhodet! Behandlingen følger prinsipper fra kognitiv atferdsterapi for insomni (CBT-i). I kurset tar vi for oss retningslinjer for søvnhygiene, vanebygging, finne best søvnvindu, bearbeide bekymringer og finne ut hva som funker og ikke funker. Les mer om søvnbehandling her. Kurset holdes av psykolog Baldur Kjelsvik, som disputerte fra NTNU med hovedoppgave i søvnbehandling og fysisk aktivitet, og har spesialisert seg på søvn og bekymringstendenser. 

Kurset er en kombinasjon av undervisning og en tilpasset plan for hver enkelt kursdeltaker for å lage gode hjemmeoppgaver mellom timene. 

Kurset går over fem uker, fordelt på fire økter á 1.5 time hver. Prisen på kurset er 3900 kr. 

Neste kursrekke starter 19. mars 2024, forutsatt at det blir mange nok deltakere. Alle datoer: 19/3, 26/3, 2/4, 16/4. 

Ta kontakt med baldur@angstklinikken.no for mer informasjon og info om oppstart for neste kurs.

Les mer om søvn her.

Kurs i bekymringsmestring

Er du en overtenker? Da vil du ha nytte av et kurs i bekymringsmestring.

Er du en som bekymrer deg mye? Eller er du en som grubler og analyserer det meste som har skjedd?

Bekymring, grubling og overtenkning har som felles at de ofte fremkaller negative tanker og katastrofetanker og at de følges av følelser som angst, tristhet, fortvilelse eller skam. Heldigvis er det mulig å trene på at disse tankene ikke lenger skal få kontrollere sinnet ditt. 

Kurs i bekymringsmestring er et fire ukers kurs, der vi møtes en gang i uken x 90 minutter.
Prisen på kurset er kr 4900. 

Ta kontakt med oss på post@angstklinikken.no dersom du er nysgjerrig på om dette kan være noe for deg og ønsker informasjon om oppstart av nytt kurs.

Hør psykologspesialist Mari Norman ved Angstklinikken snakke om angst, uro og bekymring her.

Kursrekken starter 30. januar 2024, kl 12:30–14:00

Kurs i tale- og sceneskrekk

Sliter du med å ta ordet i en forsamling eller holde en presentasjon? Da vil du kunne ha nytte av kurs i tale og sceneskrekk.
Det er vanlig å kjenne på nervøsitet eller uro før man skal prestere. Dersom dette begynner å gjøre at man unngår situasjoner der man skal presentere noe for andre eller bruker mye tid og energi på å grue seg på forhånd er dette noe man bør ta tak i.

Taleskrekk er noe det går an å jobbe seg ut av. På dette kurset lærer du hvordan du kan takle angstfølelser og angsttanker, og du lærer konkrete teknikker på hvordan du skal møte dette enten det er i jobbsituasjonen, når du står på en scene eller på hjemmebane. Kurset består av både undervisning, teknikkøving og praktisk trening.

Kurset har tre bolker på 1,5 time.

Neste kurs starter: 14. februar 2024, kl 13:00–14:30

Kurset holdes av psykologspesialist Mari Norman

Prisen på kurset er kr 3990.
Ta kontakt på mari@angstklinikken.no for mer informasjon.

Se video her eller les mer om prestasjonsangst her.

 

Foreldregruppe

 

Det er fortvilende å være mamma eller pappa til et bekymret og engstelig barn. Det er vondt å se barnet ditt ha det vanskelig. I tillegg er det vanskelig å vite hvordan du kan hjelpe. Angst skaper ofte konflikt i familier. Du har sikkert prøvd alt du kan for at barnet ditt skal få det bedre, men står fast. 

Som forelder er det mye man kan gjøre for å trygge og motivere barnet til å utfordre seg på det som er skummelt. Ofte er veien til et tryggere barn å hjelpe foreldrene til å stå støtt og tåle barnets ubehag. Dette er vanskelig, men med riktig hjelp og støtte kan man ta tilbake det familielivet man ønsker.

Målet med vår foreldregruppe er å gi deg som forelder tryggheten, kunnskapen og ferdighetene du trenger for å hjelpe deg og barnet slik at engsteligheten ikke lenger ødelegger.

Kurset går over 7 ganger, på torsdager, 1.5 timer, kl 18 – 19.30. Prisen for kurset er kr 6999. Dersom det er anledning til det oppfordrer vi begge foreldre til å delta, da med rabattert kurspris for forelder nummer to. Prisen inkluderer også en individuell telefonsamtale før kursstart. Gruppen har oppstart i september 2023. Behandlere i gruppen er psykolog Elise Beate Lowzow og psykolog Jakob Prydz. Ta kontakt på elisebeate@angstklinikken.no dersom du er interessert eller lurer på noe. 

Tilbudet er en kombinasjon av veiledning, refleksjon, øvelser og erfaringsdeling. Vi anser ikke gruppen som helsehjelp til det enkelte barn eller forelder. Hvis du ønsker individuelt tilpasset behandling i form av barne- eller familiesamtaler, individuell foreldreveiledning eller individualterapi kan du booke dette utenom gruppen her på våre nettsider. 

Les mer om råd til foreldre med engstelige barn her, og om angst hos barn her.

Stressmestringskurs

Er du en person som stresser mye? Opplever du det vanskelig å legge bort stresset? Kjenner du på symptomer som uro, nedstemthet, muskel-skjelletplager eller annet?

Da kan et kurs i stressmestring være noe for deg. Stress i seg selv er ikke farlig. Utfordringene blir når man ikke langer klarer å ta seg pauser fra stresset, eller man kjenner mye på negativt stress. På dette kurset lærer du hvordan du kan møte stress på en ny måte, hvordan du kan trene på å endre tanker og følelser knyttet til stress samt at du lærer konkrete stressreduserende teknikker.

Kurset består av en kombinasjon av undervisning og oppgaver, samt at man får konkrete verktøy og oppgaver man skal trene på mellom timer.

Et kurs går over 3 ganger og varer 1,5 timer hver gang. Kurset koster kr 3990. Ta kontakt med post@angstklinikken.no for mer informasjon og info om oppstart for neste kurs.

Les mer om stress her.

Kurs i helseangst

Sliter du med bekymringer knyttet til helse eller sykdom? Bli med på vårt kurs i helseangst.

Opplever du at du er overdrevent redd for å bli eller være syk? kjenner mye på ulike symptomer du er redd for at kan være tegn på alvorlig sykdom? er du bekymret for å bli alvorlig syk eller å dø?

Helseangst er veldig slitsomt og kan være veldig vondt for dem som rammes. Heldigvis er helseangst noe man kan bli kvitt.

Helseangst kjennetegnes i stor grad av angsten for usikkerhet. Man ønsker så gjerne å få svar på symptomene man kjenner på. På dette kurset lærer du nye måter å forholde deg til angst og usikkerhet på. Du får oppgaver du skal trene på mellom hver time. 

Kurs i helseangst går over fem uker der vi møtes en gang i uken x 1,5 timer. 

Ta kontakt med oss på post@angstklinikken.no for mer informasjon og info om oppstart for neste kurs.

Les mer om helseangst her.