Terapimetoder på Angstklinikken

Angstbehandling

Angstklinikken tar sikte på å være Norges fremste klinikk på behandling av angstlidelser. Hos oss jobber kun psykologer med spisskompetanse på angst, der alle tar i bruk de behandlingsmetodene med best forskningsgrunnlag.

Her kan du lese mer om tre behandlingstilnærminger vi tilbyr på Angstklinikken:

  • Eksponeringsterapi (med responsprevensjon, ERP)
  • Metakognitiv terapi (MCT)
  • Virtual Reality (VR)

Eksponeringsterapi

Alle psykologene på Angstklinikken har fått grundig opplæring i eksponeringsbehandling for angstlidelser, som OCD, panikk, sosial fobi, spesifikke fobier og liknende.

Eksponeringsterapi med responsprevensjon (ERP) regnes som den mest effektive tilnærmingen for angstbehandling. Mange har prøvd å eksponere på egenhånd, men det er sjeldent enkelt. De fleste får gode resultater når de gjør det i samarbeid med en erfaren psykolog med ekspertise på eksponeringsbehandling.

Metoden handler om å våge å eksponere seg for angstutløsende stimuli uten å ta i bruk trygghetsatferd (kjent som responsprevensjon). Det innebærer å hindre de vanlige mestringsstrategiene som unngåelse. Ved å konfrontere fryktede situasjoner eller tanker bidrar eksponeringsterapi til å redusere angstreaksjoner over tid. 

Metoden har solid forankring i forskning og hjelper pasienter med å endre destruktive mønstre og bygge en mer realistisk oppfatning av fare, noe som er essensielt for å håndtere og overvinne angstlidelse på en varig måte.

Du kan lese mer om hvordan eksponeringsterapi med responsprevensjon fungerer her.

Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) er en relativt ny behandlingsmetode, og passer særlig for deg som sliter med bekymringer, grubling og/eller generell engstelse. 

I metakognitiv terapi er vi mer opptatt hvordan du forholder deg til tankene dine, heller enn hva tankeinnholdet er. Årsaken er enkel: Vi bekymrer oss stadig for nye ting og grubling fører sjeldent fram til noe fornuftig. 

Kan vi klare å slutte å bekymre og gruble? Ja — med metakognitiv terapi lærer du hvordan.

Alle følelser og tanker, selv om de kan føles ubehagelige, er naturlige reaksjoner som normalt vil avta hvis de får være i fred — hvis vi sløyfer grubling og bekymring, altså. 

I Metakognitiv terapi sier vi at psykiske lidelser oppstår når personer sliter med å regulere seg selv, for eksempel ved overdreven bekymring og fiksering på indre eller ytre stressfaktorer. Dette selvreguleringsproblemet er knyttet til et kognitivt oppmerksomhetssyndrom som har røtter i underliggende dysfunksjonelle holdninger til tanker. I terapi jobber vi med å rette opp disse dysfunksjonelle holdningene (metakognisjoner).

Dersom dette hørtes litt avansert ut, sjekk ut videoen der Baldur Kjelsvik forklarer hvordan bekymringer kan være motoren i angstlidelser.

Du kan lese mer om metakognitiv terapi (MCT) her, og om det er en tilnærming som passer deg.

Play Video about Baldur

Virtual Reality (VR) behandling

VR-behandling lar deg møte utfordrende situasjoner i en virtuell verden. Med VR-teknologi og støtte fra våre erfarne psykologer kan du trygt og gradvis eksponere deg i ditt tempo.

VR kan passe som et ledd i behandling ved både spesifikke fobiersosial angstprestasjonsangst eller OCD.

Virtuell virkelighet, har som mål å gjenskape virkeligheten på en måte som engasjerer nervesystemet for den aktuelle situasjonen. Med VR-briller på, vil brukeren se en kunstig verden, som fremstår som virkelighetsnær. Hvis det er snakk om interaktive situasjoner, som for eksempel jobbintervjuet, vil avatarene kunne svare i samtid som ved en virkelig samtale.

Les mer om VR-behandling på Angstklinikken her.

IMG_2768