Stress

Stressrelaterte plager er svært utbredt, og står for en stor del av det norske sykefravær. Stressrelaterte plager kommer ofte av enten forhøyet stress over tid eller av store og små endringer i livet som fødsel, samlivsbrudd, endringer i jobbsituasjon, barn som flytter ut osv.

Stress kan gi mange forskjellige utslag som utbrenthet, muskel- og skjelettsmerter, utmattelse, og angst- og depresjonssymptomer. Vi har særskilt kompetanse på stressrelaterte tilstander, og kan være til hjelp både for bedrifter og enkeltpersoner.

Stress trenger ikke å være noe negativt

Stress er noe vi trenger for å prestere, yte vårt beste og være skjerpet. Utfordringen er når vi over tid opplever mye stress og ikke lenger kjenner på mestring eller at vi ikke håndterer de ulike utfordringene vi står ovenfor. Man klarer da ikke å regulere ned stresset, og går med en konstant forhøyet stressrespons i kroppen. Etter hvert blir grensen for å bli overveldet av stress lavere og lavere og kroppen vår begynner å gi beskjed om at noe ikke er bra ved at vi kan kjenne på utmattelse, ulike smerter, svimmelhet, depressive symptomer, angst og andre symptomer.

Les mer om stress i Store medisinske leksikon.

Vi tilbyr

  • Spesifikke teknikker og øvelser som gjør deg i stand til å håndtere en stressende jobb og hverdag.
  • Hjelp til å regulere eget stressnivå.
  • Behandling av stressrelaterte plager som for eksempel depresjon og utbrenthet.
  • Oppfølging av pasienter med muskel-skjelettrelaterte plager hvor man ser på sammenhengen mellom smerter, stress og følelser.
  • Arbeidsfokusert behandling: hvordan håndtere egen arbeidshverdag uten å overveldes av stress? Hvordan forebygge utbrenthet?

Les mer om stress.