Akrofobi (høydeskrekk)

høydeskrekk

Akrofobi, også kjent som høydeskrekk, er en type fobi eller angstlidelse der individet opplever en intens frykt eller angst i situasjoner som involverer høyder. Dette kan for eksempel være på toppen av bygninger, fjell, broer eller i fly.

Hvordan utvikles akrofobi?

Utviklingen av akrofobi kan forklares med flere faktorer, inkludert genetikk, miljø og personlige opplevelser. Høydeskrekk er trolig en evolusjonær tilpasning. Gjennom hele menneskets historie har det å unngå høyder redusert risikoen for fallskade og bidratt til overlevelse.

Noen ganger utvikler akrofobi seg som et resultat av traumatiske eller skremmende opplevelser knyttet til høyder. Observasjon av andres redsel eller negative erfaringer kan også bidra til utviklingen av denne fobien hos deg selv. Dette er for øvrig en indikasjon på genetisk sårbarhet for å utvikle fobier. Studier på tvillinger har vist at det er en viss arvelighet knyttet til fobiutvikling.

Symptomer på akrofobi

I møte med høyder kan folk med akrofobi oppleve symptomer som: rask pust, hjertebank, svetting, skjelving og kvalme.

Unnvikelse: I tillegg til de fysiske symptomene kan akrofobi også forårsake en intens følelse av uro og frykt for å miste kontroll eller følelse av å være fanget. Personer med akrofobi kan velge å unngå situasjoner som involverer høyder for å ikke oppleve angst og frykt. Dette kan føre til begrensninger i deres daglige funksjon og livsstil.

Behandling høydeskrekk akrofobi psykolog

Eksponeringsterapi for akrofobi

Angstklinikken har som målsetting å være best i Oslo på eksponeringsterapi og behandling av fobier, deriblant akrofobi/høydeskrekk.

Eksponeringsterapi med responsprevensjon er den behandlingen som forskning viser har best effekt i spesifikk fobi-behandling. Det er også vår erfaring at dette er en trygg og god metode for å behandle fobiske lidelser på. Behandlingen innebærer at man øver seg på å møte det man synes er skummelt på nye måter, og at man skal øve på å ikke bruke ritualer for å takle frykten.

Det handler om å eksponere seg for det fryktede med riktig teknikk. Det holder sjeldent å bare eksponere seg. På Angstklinikken jobber vi aktivt med denne teknikken — det er ikke nok å bare snakke om det.

Mange synes eksponeringsterapi høres skummelt ut, men det er viktig å vite at første sted alltid er å bli kjent med behandler, snakke sammen om situasjonen man er i, motta god og riktig informasjon om fobier og eksponeringstrening, og deretter sammen bli enige om viktige og riktige arenaer å øve på.

Mange har erfart at de har forsøkt å eksponere seg (kanskje på egenhånd), uten effekt, men det er ingen grunn til å gi opp håpet- kanskje kan man få innspill på hvordan trene på en riktigere måte som gir ønsket effekt. I eksponeringsterapi er det klienten selv som bestemmer hva man ønsker å øve på, og man blir aldri tvunget til å gjennomføre noen øvelser man ikke selv har valgt.

VR-behandling av fobi

Virtual Reality-terapi: Denne moderne tilnærmingen bruker virtuell virkelighet for å skape en kontrollert og trygg setting der pasienten kan konfrontere sine fryktede situasjoner. Dette kan være spesielt nyttig for situasjoner som er vanskelige å replikere i virkeligheten.

På Angstklinikken tilbyr vi VR-behandling av fobi. Les også: Bli kvitt fobi med VR.

Høydeskrekk behandling hos Angstklinikken

Alle psykologene ved Angstklinikken har god kompetanse på behandling av fobier, som høydeskrekk. Alle psykologene har spesialkompetanse på angstbehandling.

Hos Angstklinikken er vi opptatt av å møte klientene med åpenhet, varme og profesjonalitet. Vi skreddersyr behandlingen etter den enkeltes behov og er opptatt av å møte klienten der hun eller han er i sin prosess.

Ta gjerne kontakt med oss på post@angstklinikken.no eller bestill en time her.