Behandling av trypofobi

Hvis du syns det er ubehagelig med små hull, kan det være du har trypofobi

Hva er trypofobi?

La oss først se på hva trypofobi er. Trypofobi er en spesifikk fobi som innebærer en intens og ubegrunnet frykt for eller avsky mot gjenstander eller bilder som har tette samlinger av små hull, mønstre eller klumper.

Selv om det ikke er en offisielt anerkjent diagnose i diagnostiske manualer, opplever enkelte mennesker sterke følelser av ubehag, angst og til og med kvalme når de ser på slike bilder eller mønstre.

Hvorfor er jeg redd for små hull?

Når det gjelder hvorfor noen har trypofobi, er forskningen fremdeles pågående, men det antas at det kan være en kombinasjon av genetiske faktorer, tidligere traumatiske opplevelser og en mer generell tendens til å utvikle angstlidelser. Her er fire mulige hypoteser for hvordan enkelte har utviklet trypofobi:

  1. Evolusjonær respons: En av de mest fremtredende hypotesene er at trypofobi kan være en overlevningsmekanisme som har utviklet seg gjennom evolusjonen. Mønstre som ligner på de som utløser trypofobi, kan være forbundet med farlige organismer, for eksempel giftige dyr eller skadedyr. Frykten eller avskyen mot slike mønstre kan dermed ha hatt en adaptiv funksjon ved å oppmuntre mennesker til å unngå potensielt farlige organismer.

  2. Hjerneforbindelser: En annen hypotese er knyttet til hvordan hjernen vår prosesser visuell informasjon. Det er blitt spekulert i om trypofobi kan være relatert til hvordan hjernen vår kobler sammen visuelle inntrykk og mønstre. Noen mennesker kan ha en overfølsomhet eller en hyperaktiv respons i hjernen når de ser på slike mønstre, noe som kan føre til angst og ubehag.

  3. Assosiasjon med skadelige erfaringer: En annen mulig faktor er tidligere traumatiske opplevelser eller negative erfaringer knyttet til mønstre som ligner på de som utløser trypofobi. Dette kan føre til en overføring av negativ følelse til lignende mønstre i fremtiden.

  4. Genetiske faktorer: Noen forskere har også vurdert muligheten for at genetikk kan spille en rolle i utviklingen av trypofobi. Studier har vist at visse genetiske egenskaper kan påvirke hvordan vi reagerer på ulike stimuli, inkludert visuelle mønstre.

Det viktigste er likevel: Det fins god behandling for trypofobi. Det er mange veier inn i en angstlidelse, men det er som oftest én vei ut!

Typiske symptomer på trypofobi

Typiske symptomer på trypofobi inkluderer:

  1. Angst og ubehag: Personer med trypofobi opplever en umiddelbar følelse av angst eller ubehag når de ser på bilder eller mønstre som utløser frykten deres. Dette kan føre til en intens trang til å unnvike eller fjerne seg fra stimuliet.

  2. Fysiske reaksjoner: Noen kan oppleve fysiske symptomer som rask hjerterytme, kortpustethet, svette, skjelving eller til og med kvalme.

  3. Unnvikelsesatferd: For å unngå ubehaget kan personer med trypofobi begynne å unngå situasjoner der de kan komme i kontakt med de fryktede mønstrene eller bildene. Dette kan begrense deres daglige aktiviteter og påvirke livskvaliteten.

Hvordan behandle mot trypofobi

Eksponeringsterapi for trypofobi

Ettersom trypofobi er en form for spesifikk forbi, følger behandlingen de samme prinsippene som ellers med fobier: Eksponeringsterapi. 

Eksponeringsterapi med responsprevensjon er den behandlingen som forskning viser har best effekt i spesifikk fobi-behandling. Det er også vår erfaring at dette er en trygg og god metode for å behandle fobiske lidelser på. Behandlingen innebærer at man øver seg på å møte det man synes er skummelt på nye måter, og at man skal øve på å ikke bruke ritualer for å takle frykten.

Det handler om å eksponere seg for det fryktede med riktig teknikk. Det holder sjeldent å bare eksponere seg. På Angstklinikken jobber vi aktivt med denne teknikken — det er ikke nok å bare snakke om det.

Mange synes eksponeringsterapi høres skummelt ut, men det er viktig å vite at første sted alltid er å bli kjent med behandler, snakke sammen om situasjonen man er i, motta god og riktig informasjon om fobier og eksponeringstrening, og deretter sammen bli enige om viktige og riktige arenaer å øve på.
​​
Mange har erfart at de har forsøkt å eksponere seg (kanskje på egenhånd), uten effekt, men det er ingen grunn til å gi opp håpet- kanskje kan man få innspill på hvordan trene på en riktigere måte som gir ønsket effekt. I eksponeringsterapi er det klienten selv som bestemmer hva man ønsker å øve på, og man blir aldri tvunget til å gjennomføre noen øvelser man ikke selv har valgt.

Alle på Angstklinikken har god erfaring med eksponeringsbehandling av spesifikke fobier, og vil også kunne behandle blant annet frykt for små hull.

VR-behandling av fobi

Virtual Reality-terapi: Denne moderne tilnærmingen bruker virtuell virkelighet for å skape en kontrollert og trygg setting der pasienten kan konfrontere sine fryktede situasjoner. Dette kan være spesielt nyttig for situasjoner som er vanskelige å replikere i virkeligheten.

På Angstklinikken tilbyr vi VR-behandling av fobi. Les også: Bli kvitt fobi med VR.

Trypofobi-behandling på Angstklinikken

Alle psykologene ved Angstklinikken har god kompetanse på behandling av fobier. Alle psykologene har spesialkompetanse på angstbehandling.

Hos Angstklinikken er vi opptatt av å møte klientene med åpenhet, varme og profesjonalitet. Vi skreddersyr behandlingen etter den enkeltes behov og er opptatt av å møte klienten der hun eller han er i sin prosess.

Ta gjerne kontakt med oss på post@angstklinikken.no eller bestill en time her.