Sjalusi

sjalusi

Sjalusi er en av våre primære sosiale følelser. Når sjalusi blir en konstant kilde til bitterhet og påvirker relasjonene dine negativt, er det viktig å adressere disse følelsene på en konstruktiv måte.

Artikkelen undersøker forståelse, aksept og overvinnelse av sjalusiens negative konsekvenser, med viktige tips for å frigjøre seg fra smertefulle følger når sjalusien slår rot.

Hva er sjalusi?

Sjalusi oppstår ved trusler mot verdier som relasjoner, egenverd, eller suksess, og manifesterer seg som bitterhet, mistillit, konkurranseatferd for oppmerksomhet, usikkerhet, og lav selvfølelse.

Fortidens erfaringer kan også medføre forsterket sjalusi i nye relasjoner, også når man ikke reelt sett er truet. Å forstå at sjalusi er en naturlig, men utfordrende følelse, er det første skrittet mot å håndtere den konstruktivt.

Eksempler på sjalusi

Chris føler seg oversett etter at hans kompis begynner å tilbringe mye tid med en ny venn på jobben. “Jeg følte meg som et tredje hjul. Hver gang han nevnte den nye vennen stakk det i hjertet mitt. Han prata i ett sett om hvor kul vennen var. Jeg ønsket bare å være like viktig som før.”

Anna oppdager ved en tilfeldighet en mystisk tekstmelding på kjærestens telefon. Han forklarer det som en misforståelse, men tilliten er allerede svekket. “Det føltes som å bli kastet ut i en iskald innsjø uten redningsvest. Jeg trodde jeg kjente ham, men brått ble alt usikkert.”

Å romme sjalusien

Økt selvinnsikt starter med tid og rom for refleksjon. Ta deg tid til å reflektere over de underliggende årsakene til din sjalusi. Er det usikkerhet, selvfølelse eller tidligere erfaringer som påvirker dine reaksjoner?

Be om hjelp og oppsøk trygge rom om nødvendig. Hvis sjalusien din får konsekvenser for andre personer i livet ditt gjennom atferdsmessige reaksjoner på følelsen du kjenner, vil en del av arbeidet være å akseptere ansvaret vi har for våre følelser. 

Følelser er en del av naturen vår — de vil oppstå, skylle over oss, og etter hvert avta igjen. De er også viktige for vår selvforståelse. Men vi har også ansvar dersom følelsene våre utløser en atferd som kan være skadelig.

Å overvinne sjalusien

1. Styrk selvfølelsen:
Arbeid med å styrke din egen selvfølelse og selvverd. Dette er ikke en enkel oppgave hvis man har vokst opp i miljøer uten gode rollemodeller for modenhet, eller hvor det har vært lite tid til at dette har kunnet vokse naturlig. Gjennom økt selvverd reduserer påvirkningen av andres suksess, da du gradvis innser at din verdi ikke avhenger av sammenligninger med andre.

2. Praksis av tilstedeværelse:
Øv deg på å være mer tilstede i øyeblikket, dette er et gjennomgående tips ved alt arbeid med ubehagelige følelser. Følelser vi ikke aksepterer bygger seg ofte opp til bitterhet, angst eller grubling. Økt tilstedeværelse er derfor viktig for å redusere tiden vi er inne i grublingen. Legg merke til når du begynner å gruble og bekymre deg og forsøk å vende oppmerksomheten ut mot noe som foregår i omgivelsene dine.

3. Sett realistiske mål:
Sett realistiske og personlige mål for å lykkes. Fokuser på din egen vekst og utvikling fremfor å sammenligne deg med andre, hvis du har holdt mye sjalusi opp gjennom må en akseptere at det vil ta tid å slippe tak i denne sammenligningen.

4. Utforsk med nysgjerrighet
Etter hvert som du er mer tilstede, utforsk med nysgjerrighet hva som ligger under situasjonene du kjenner sjalusi i. Noen ganger gir det hint om noe som er verdimessig viktig for oss, egenskaper vi ønsker å utvikle eller tilegne oss, hvilke relasjoner vi kjenner oss trygge i og ikke. Tilstedeværelse og nysgjerrighet er nødvendig for å begynne å få øye på disse tingene.

Behandling av sjalusi med psykolog

Dersom sjalusien vedvarer og påvirker livet ditt negativt, kan det være nyttig å søke hjelp fra en terapeut eller rådgiver. 

Psykologer på Angstklinikken kan hjelpe deg med å utforske dypere lag av følelsene dine og gi verktøy for å håndtere dem.

Sjalusi er en utfordrende følelse, men den trenger ikke å diktere kvaliteten på dine relasjoner eller livet ditt. Ved å forstå, romme og aktivt arbeide for å forstå hvor sjalusien oppstår og hvilken rolle den spiller for oss, kan du frigjøre deg fra bitterhet og skape et miljø for sunn vekst, både personlig og i dine relasjoner.