Angst

Angst er en naturlig og vanlig følelse som oppstår som svar på stress eller opplevd fare. Angst skiller seg fra frykt ved at frykt er en respons på en fare utenfor deg selv, mens angst er en respons på noe du tolker som farlig. I utgangspunktet er angst bra — vi hadde dødd som art hvis vi ikke opplevde angst. Men når angsten hindrer deg fra et naturlig liv, kaller vi det for en angstlidelse.

Angstlidelser er noe du kan bli fri fra. En angstlidelse er ikke kronisk eller noe du «må lære deg å leve med». I behandling går vi rett til kjernen av problemet og jobber med konkrete teknikker og oppgaver.

Vi skiller oss fra andre klinikker ved at våre psykologer har videreutdanning i og lang erfaring med angstbehandling. Enhver angsttilstand er unik og vi skreddersyr behandlingen slik at du skal mestre din angst og uro. Vi hjelper deg med å ta tilbake styringen i livet ditt.

Angstsymptomer

Angstlidelser kan vise seg på ulike måter. 

  • Indre uro eller nervøsitet
  • Trang til å utsette eller unngå ulike aktiviteter og situasjoner
  • Bekymringstanker som tar overhånd
  • At du stadig gruer deg til noe du skal
  • Overanalysering av ulike situasjoner på forhånd
  • Plutselige episoder med sterk frykt
  • Fobisk frykt for konkrete objekter eller situasjoner
  • En begrensning i hverdagen- der det kjennes helt umulig å skulle dra på middagsselskap eller holde en presentasjon
  • Fysiske plager, som magevondt, hodepine, nakke- og skuldersmerter, slitenhet og søvnvansker.

Forskjellige typer angstlidelser

Begrepet angst brukes på så mange måter at det kan bli ganske uklart hva det egentlig betyr. Angstlidelse er en av de vanligste psykiske helseplagene og omtrent en fjerdedel av oss får diagnostiserbar angstlidelse minst én gang i livet. Men angst er også en følelse som absolutt alle mennesker opplever, i en eller annen grad, i en eller annen form. 

Det er vanlig å skille mellom psykiske vansker og en lidelse. De fleste vil kunne kjenne seg igjen i et eller flere symptomer på angst, kanskje fra et engangstilfelle eller over en lengre periode. Dersom angsten gjør at du ikke lenger fungerer som tidligere, eller at du føler det går ut over livskvaliteten din, begynner vi å snakke om en angstlidelse.

Sosial fobi
Sterk frykt for å bli negativt oppfattet eller vurdert av andre. Trang til å unngå ulike sosiale settinger. Les mer om sosial angst.

Generalisert angst
Også kalt bekymringsangst, hvor man hele tiden bekymrer seg og tenker verste-tilfelle-tanker. Stadig uro og fysiske plager er vanlig. Les mer om bekymringsangst.

Panikklidelse
Å bli rammet av overveldende frykt, ofte helt uten forvarsel. For noen kan følelsen bli så overveldende at man tror man skal dø (F.eks. er i ferd med å få hjerteinfarkt).

Spesifikke fobier
Intens og ofte overdreven frykt for spesifikke situasjoner, gjenstander, eller dyr (F.eks. hundefobi, agorafobi, flyskrekk, høydeskrekk, bakteriefobi, osv).
Les mer om behandling med VR.

Mange som strever med angst, har også andre plager. En vanlig tilleggsdiagnose til angst er depresjon, noe som er naturlig, da mange med angst er fortvilet over sin situasjon og kjenner at livet blir begrenset. Det er heller ikke uvanlig at man får angst som en tilleggsvanske til en primær depresjon. Noen har også relasjonelle vansker eller lav selvfølelse, eller de har med seg belastende erfaringer fra tidligere. Dette har vi lang erfaring med hos Angstklinikken, og vi har høy kompetanse på behandling av andre diagnoser og tilstander enn kun angst.

Les mer om behandling av OCD

Les mer om angst på Store medisinske leksikon.