Emosjonsfokusert terapi (EFT)

emosjonsfokusert terapi eft

Hva er emosjonsfokusert terapi (EFT)?

Forståelsen av våre egne følelser, og hvordan vi håndterer dem, spiller en avgjørende rolle for vår psykiske helse og velvære. Emosjonsfokusert terapi (EFT) er en evidensbasert terapiform som gir en trygg og støttende ramme for å utforske og forstå følelser, samt utvikle effektive mestringsstrategier. I denne artikkelen skal vi dykke inn i verdien av å lære å forstå våre følelser og utforske hvordan EFT kan hjelpe deg på veien til bedre emosjonell helse.

Å forstå og å gi rom til følelser

Følelser er en naturlig del av den menneskelige opplevelsen. De kan være kraftige drivkrefter som påvirker våre tanker, handlinger og relasjoner. Imidlertid kan manglende forståelse av våre egne følelser eller forsøk på å undertrykke dem føre til stress, angst og depresjon. Det er derfor viktig å lære å identifisere, akseptere og utforske følelsene våre på en sunn måte.

Litt om EFT

EFT er en terapeutisk tilnærming som ble utviklet av Dr. Leslie Greenberg og Dr. Sue Johnson på 1980-tallet. Den er basert på ideen om at å utforske og bearbeide følelser kan hjelpe mennesker med å takle emosjonell smerte og forbedre deres psykiske helse.

Når du går til en EFT-terapeut, vil du lære forskjellige verktøy og teknikker for å forstå og håndtere følelser mer effektivt. Dette kan inkludere:

Emosjonell Utforskning: Terapeuten hjelper deg med å identifisere og utforske dine følelser, både i øyeblikket og i forhold til tidligere opplevelser.

Emosjonell Aksept: EFT fremmer en aksepterende holdning mot følelser, hvor du lærer å omfavne dine følelser som gyldige og naturlige reaksjoner på ulike situasjoner.

Følelsesregulering: Du vil jobbe med terapeuten din for å utvikle effektive måter å regulere og uttrykke følelsene dine på, uten å undertrykke dem eller la dem kontrollere deg.

Emosjonell Forbindelse: EFT legger stor vekt på å styrke følelsesmessige bånd i relasjoner. Terapeuten kan hjelpe deg med å forbedre dine mellommenneskelige ferdigheter og skape dypere forbindelser med andre.

Eksempeldialog i en emosjonsfokusert behandling

I dette eksempelet veileder terapeuten klienten gjennom en prosess med å utforske følelser og forstå sammenhengen mellom nåværende følelser og tidligere opplevelser.

Terapeut: «La oss ta et øyeblikk for å utforske følelsen du beskriver. Du sier at du føler deg overveldet og engstelig når du tenker på den kommende jobbintervjuet. La oss se nærmere på den følelsen. Hva føler du fysisk i kroppen din når du tenker på intervjuet?»

Klient: «Jeg føler en knute i magen og en stramhet i brystet.»

Terapeut: «Takk for at du deler det. La oss fokusere på den knuten i magen. Hva tror du denne følelsen prøver å fortelle deg? Er det noe spesielt som trigget denne reaksjonen?»

Klient: «Jeg tror det kan være frykten for å ikke være god nok for jobben.»

Terapeut: «Det høres ut som om frykten for ikke å være god nok er en viktig følelse for deg i denne situasjonen. La oss utforske denne følelsen dypere. Kan du huske en tidligere opplevelse hvor du følte deg på samme måte? Det kan hjelpe oss å forstå hvor denne følelsen kommer fra.»

Som man kan lese i eksempelet oppfordrer terapeuten klienten her til å være oppmerksom på kroppslige opplevelser og tanker knyttet til følelsen og hjelper dem med å identifisere underliggende triggere.

Dette er typisk for hvordan en EFT-terapeut kan jobbe med klienter for å øke emosjonell selvforståelse og mestring – man jobber med å tilrettelegge for en nysgjerrighet på følelseslivet. Vær oppmerksom på at terapisamtaler vil variere avhengig av klientens unike behov og situasjon, og det er flere ulike retninger, som for eksempel traumefokuserte metoder og kroppsorienterte terapimetoder, som vil kunne ha lignende øvelser som retter oppmerksomhet mot kroppslige responser.

EFT er blitt undersøkt gjennom forskning og er dermed en godt dokumentert og evidensbasert psykoterapimetode. Flere studier har vist positive resultater når det gjelder å redusere symptomer på depresjon, angst samt å forbedre relasjoner. Kort oppsummert kan emosjonsfokusert terapi tilby en mulighet til å utforske dine følelser, øke din emosjonelle intelligens, og utvikle trygge mestringsstrategier.

Emosjonsfokusert terapi på Angstklinikken

Flere psykologer på Angstklinikken jobber konkret med EFT for behandling av angstlidelser. Det er også vanlig å implementere elementer fra emosjonsfokusert terapi i for eksempel eksponeringsterapi, kognitiv terapi og metakognitiv terapi. 

Send oss en epost på post@angstklinikken.no hvis du tenker EFT kan være noe for deg, eller sjekk listen over psykologer på Angstklinikken for å finne en terapeut for deg.