Blodfobi (hemofobi)

Blodfobi

Hva er hemofobi? Hva er blodfobi?

«Blodfobi» og «hemofobi» og «hematofobi» brukes om hverandre, men betyr det samme. Blodfobi er definert som en spesifikk fobi, og er en angstlidelse.

Hemofobi er en intens og irrasjonell frykt for blod, karakterisert av ekstrem angst eller panikkreaksjoner ved synet av blod. Folk som lider av hemofobi opplever ofte fysiske symptomer som rask puls, svimmelhet og kvalme i nærvær av blod, og denne frykten kan begrense deres daglige liv.

De fleste syns synet av blod er ubehagelig. Folk med hemofobi/blodfobi syns derimot det er vesentlig mer ubehagelig enn folk flest — de opplever synet av blod som forferdelig, som en intens frykt for blod, sprøyter og alt som har noe med blod å gjøre.

Denne frykten inkluderer ofte deres eget blod, andres eller dyrs blod, eller til og med et bilde av blod.

Har jeg hemofobi?

Intenst ubehag: Opplever du intenst ubehag, angst eller panikk når du ser blod, enten ditt eget, andres eller i bilder?

Unngåelsesatferd: Prøver du å unngå situasjoner som kan føre til at du ser blod, for eksempel legebesøk eller medisinske prosedyrer? Unngår du blodprøver?

Fysiske reaksjoner: Opplever du fysiske symptomer som svimmelhet, kvalme eller besvimelse i nærvær av blod?

Dagliglivspåvirkning: Hemmer frykten for blod din daglige funksjon og påvirker livskvaliteten din?

Langvarig frykt: Har denne frykten for blod vedvart over tid og blitt en betydelig kilde til stress i livet ditt?

Profesjonell vurdering: Vurder å konsultere en klinisk psykolog eller helsepersonell for en grundig evaluering dersom du mistenker hemofobi.

Er det vanlig å være redd for blod?

De fleste syns synet av blod er ubehagelig. Mange opplever en naturlig reaksjon på blod, selv om det ikke når nivået av en fobi. Dette kan skyldes en kombinasjon av biologiske, kulturelle og personlige faktorer. Biologisk sett kan det være knyttet til en overlevelsesmekanisme der mennesker er følsomme for synet av blod for å unngå skade. Kulturelle påvirkninger, som oppvekst og opplevelser, spiller også en rolle i hvordan en person reagerer på blod. Det er imidlertid viktig å skille mellom vanlig ubehag ved synet av blod og en fobi, som hemofobi, der frykten blir overdreven og fører til betydelig angst.

Ifølge en vitenskapsartikkel fra 2014 har 3–4 % i befolkningen blodfobi. Det betyr at det er relativt vanlig.

Symptomer på hemofobi

Emosjonelle og fysiske symptomer på hemofobi ved synet av blod kan inkludere:

 • Panikk og angstfølelser
 • Problemer med å puste
 • Besvimelse
 • Svetting
 • Rask hjerterytme
 • Brystsmerter
 • Ønske om å komme seg vekk fra situasjonen
 • Forvirring
 • Svimmelhet
 • Kvalme

Kan man besvime når man ser blod?

Besvimelse skjer ved blodtrykksfall. Vanligvis er responsen til angst forhøyet puls og dermed det motsatte av blodtrykksfall. Men ved hemofobi skjer av og til det motsatte!

Hemofobi skiller seg fra andre spesifikke fobier, ettersom det er en viss mulighet for å besvime — hvilket er tilnærmet umulig ved andre angstlidelser. Besvimelse-reaksjonen kan også oppstå ved trypanofobi (fobi for sprøyter).

Besvimelse, også kjent som synkope, er en unik reaksjon ved hemofobi, spesielt når man ser blod. Dette fenomenet er kjent som vasovagal synkope. Her er noen årsaker til hvorfor dette kan skje:

Vasovagal Respons: Synet av blod kan utløse en vasovagal respons i noen individer. Dette innebærer en plutselig senkning av blodtrykket og en reduksjon i hjertefrekvensen. Denne responsen kan føre til at blodstrømmen til hjernen reduseres, noe som resulterer i besvimelse.

Evolusjonær tilpasning: Noen teorier antyder at besvimelse-reaksjonen kan være en evolusjonær respons for å beskytte kroppen mot skader. Ved å besvime kan personen falle til bakken, redusere risikoen for ytterligere skade.

Overaktivering av vagusnerven: Vasovagal synkope er knyttet til en overaktivering av vagusnerven, som regulerer hjertefrekvens og blodtrykk. Synet av blod kan utløse denne nerven og føre til besvimelse.

Psykologiske faktorer: Den sterke frykten og angstreaksjonen knyttet til hemofobi kan forsterke denne fysiske responsen. Psykologiske stressfaktorer kan påvirke det autonome nervesystemet og utløse besvimelse.

Det er viktig å merke seg at ikke alle med hemofobi opplever besvimelse, og reaksjonen varierer fra person til person. 

Vanlige spørsmål for å finne ut om du har hemofobi

Dette er spørsmål en psykolog typisk vil stille deg for å avdekke om du har hemofobi:

 • Er du redd for blod, sprøyter, skader og nåler?
 • Unngår du å se blod, enten det er ditt eget eller andres?
 • Hva var alderen da du først begynte å bli redd for blod?
 • Besvimer du når du ser blod, og i så fall: Hvor gammel var du første gang du besvimte?
 • Unngår du å ta sprøyter?
 • Skremmer størrelsen på nåler deg?

 

Dessuten er det nyttig å spørre deg om spesifikk fobi på et generelt grunnlag: 

 • Unngår du generelt store folkemengder?
 • Føler du at pulsen øker i skremmende situasjoner?
 • Opplever du kvelningsfølelse av frykt?
 • Føler du deg skikkelig skremt, slik at tungen blir tørr?
 • Føler du at du mister besinnelsen i skremmende situasjoner?
 • Har du opplevd brystsmerter eller fysisk svakhet?
 • Har du hetetokter i skremmende situasjoner?
 • Føler du at hjernen blir nummen ved synet av alvorlige objekter?
 • Har du vanskeligheter med å puste når du er skremt?
 • Blir du forstyrret av å forestille deg skremmende situasjoner?
 • Kjenner du kortpustethet og svette i slike situasjoner?
 • Føler du søvnmangel når du tenker på skremmende situasjoner?

Behandling av hemofobi

Behandling av hemofobi gjøres best med eksponeringsterapi. Ved Angstklinikken er alle terapeuter erfarne på behandling av hemofobi med eksponeringsterapi (ERP). Vi tilbyr også behandling av hemofobi med VR (virtual reality-briller), som forskning begynner å vise at har god effekt. 

Eksponeringsterapi hemofobi

Eksponeringsterapi er en spesifikk form for terapi som fokuserer på gradvis eksponering for blod og situasjoner der man kan se eller bli eksponert for blod. Denne tilnærmingen innebærer at klienten, under veiledning av en terapeut, gradvis og systematisk konfronterer situasjoner som er ubehagelige og har med blod å gjøre. Målet er å redusere angst og tillate klienten å tilpasse seg slike omgivelser uten panikk. 

Vi kaller det også ofte for intensjonsterapi; Behandlingen går ut på å ha intensjon om å vise angsten at det fryktede ikke er farlig. Det betyr at eksponeringsterapien ikke trenger å handle om å utsette seg for det verste i verden, men heller å utfordre angsten med intensjonen om å finne ut om katastrofetankene oppstår. 

Solid forskning viser at man kan få varig endring ved 2-3 timer! 

VR behandling av hemofobi

Virtuell virkelighet (VR) brukes effektivt i behandlingen av blodfobi ved å gi en kontrollert, simulert opplevelse av situasjoner som vanligvis utløser frykt. Her er hvordan VR-behandling for blodfobi fungerer:

Les mer: Angstklinikken tilbyr VR-behandling av en rekke angstlidelser.

 1. Eksponeringsterapi: VR gir en trygg og gradvis eksponering for blodrelaterte situasjoner. Pasienten blir utsatt for virtuelle scenarioer, for eksempel blodprøver eller medisinske prosedyrer, i et kontrollert miljø.

 2. Graduert eksponering: Terapeuten kan tilpasse intensiteten av VR-opplevelsen for å matche pasientens toleransenivå. Dette gjør det mulig for pasienten å gradvis vende seg til situasjonene som utløser angst.

 3. Realistisk simulering: VR-teknologien gir realistiske visuelle og lydmessige elementer som gir en autentisk opplevelse av blodrelaterte hendelser. Dette bidrar til å gjøre terapien mer effektiv ved å etterligne virkelige situasjoner.

 4. Trygt og kontrollert miljø: Pasienten opplever disse situasjonene i et virtuelt miljø, noe som gir en følelse av sikkerhet og kontroll. Dette er spesielt viktig for de som opplever besvimelse, da det gir en tryggere måte å utforske og håndtere fryktutløsende stimuli.

 5. Terapeutisk veiledning: Terapeuten veileder pasienten gjennom VR-opplevelsen, gir støtte og hjelper dem med å håndtere angst. Denne veiledningen er en integrert del av behandlingen.

 6. Målstyrt tilnærming: Terapeuten kan sette spesifikke mål for behandlingen, som å øke tid brukt i VR-situasjonene uten negative reaksjoner. Dette hjelper pasienten med å gradvis overvinne blodfobien.

VR-behandling for blodfobi har vist seg å være effektiv og gir en mer tilgjengelig og kontrollerbar tilnærming til eksponeringsterapi. Det gir en trygg ramme for å utforske og modifisere negative reaksjoner knyttet til blodrelaterte situasjoner.