Om Angstklinikken

Norges fremste klinikk på angstlidelser

Angstklinikken ble til i 2021 med mål om å bli Norges ledende klinikk for behandling av alle angstlidelser. Sliter du med OCD, sosial fobi, prestasjonsangst, stress eller andre angstplager, skal Angstklinikken være førstevalget.

På Angstklinikken jobber utelukkende psykologer og psykologspesialister med solid erfaring og kunnskap om angst, ocd og stress. I dag har vi 16 psykologer/-spesialister som jobber på Angstklinikken.

Forskningsbasert behandling

Angstbehandling skal behandles med metoder som har god forankring i forskning. Vi tar kun i bruk evidensbaserte tilnærminger og nyeste forskning innen angstfeltet. Vi streber etter å skape et trygt og støttende miljø for våre pasienter, der de kan føle seg forstått og ivaretatt. Alle psykologer på Angstklinikken har god erfaring med eksponeringsterapi, og vi har jevnlig interne opplæringsrutiner for å holde hverandre oppdaterte og skjerpa på det siste innen angstbehandling. 

Ikke all angst skal behandles med eksponering, og forskning viser at det finnes flere veier til Rom. Derfor har de fleste psykologene på Angstklinikken tilleggskompetanse på øvrige retninger som også har god effekt på angst. Det være seg metakognitiv terapi (MCT), aksept og forpliktelsesterapi (ACT), emosjonsfokusert terapi (EFT) eller andre behandlingstilnærminger. I tillegg tilbyr vi VR-behandling av angst, som for mange er en kreativ og effektiv tilnærming for å møte det fryktede.  

Kompetansesenter på angst, OCD og stress

Angstklinikken tar sikte på å være en ledende kunnskapsressurs for andre helsepersonell. Vi ønsker å være en slags kunnskapsbank, der kollegaer og annet helsepersonell kan oppsøke oss for å utvide sin innsikt i angst, OCD og stress. Med spesialisering innen eksponeringsterapi, en metode støttet av forskning som den mest effektive for angstbehandling, vil vi gjerne dele vår ekspertise. For eksempel er eksponeringsterapi dessverre relativt lite utbredt blant psykologer og øvrig helsepersonell, og vi streber etter å være stedet der man kan søke hjelp for å lære mer om eksponeringsterapi og angstbehandling generelt.

 

Kontakt

Les mer om hvordan du kan kontakte oss ved å klikke Kontakt-siden vår.

Du kan booke time hos oss her på nettsiden eller ta kontakt på post@angstklinikken.no.