Behandling av fobi

fobi
Angstklinikken tilbyr svært effektiv behandling for det du er redd for, som spesifikke fobier

Hva er en spesifikk fobi?

Fobier tilhører angstlidelser, og deles inn i tre kategorier: Sosial fobi (ofte kjent som sosialangst), agorafobi (frykt for å ikke føle seg trygg), og spesifikke fobier. Hvis det er noen få enkelt-ting som du er skikkelig redd for, handler det oftest om spesifikk fobi. Det kalles også for isolerte fobier.

Er du skikkelig redd for én ting, eller et objekt, for eksempel redd for hund, eller redd for edderkopper, eller redd for små hull? Da kan det være du har en spesifikk fobi.

Oppsummert er spesifikk fobi:

 • Intens Frykt: Spesifikk fobi er preget av en overdreven og intens frykt for spesifikke objekter, situasjoner eller aktiviteter.
 • Urimelig Reaksjon: Frykten er oftest irrasjonell.
 • Fysiske og Emosjonelle Symptomer: I møte med det fryktede, kan personer oppleve symptomer som rask hjerterytme, svette, pustevansker og en sterk trang til å unngå eller unnslippe.

Ca 10 % av befolkningen i Norge vil ha en fobi i løpet av livet. Den gode nyheten er at vi på Angstklinikken har spesialkompetanse på å behandle spesifikke fobier.

Les også blogginnlegget: Hva er spesifikk fobi og hvordan behandler man det? 

Symptomer på spesifikk fobi

Fobiske symptomer kan oppstå ved eksponering for fryktobjektet eller situasjonen, eller noen ganger bare ved å tenke på det. Disse inkluderer:

 • Svimmelhet, skjelving og økt hjertefrekvens
 • Pustevansker
 • Kvalme
 • En følelse av uvirkelighet
 • Frykt for å dø
 • Opptatthet av fryktobjektet
 • I noen tilfeller kan disse symptomene eskalere til en fullverdig panikkanfall.

 

Denne videoen gir en grei innføring i fobier. 

Typiske fobier

Mennesker kan utvikle fobier for en rekke forskjellige ting, situasjoner eller objekter. Hva er det vanligste tingene man har en fobi for? 

 • Trypofobi: Redd for små hull
 • Dyrefobi: Frykt for spesifikke dyr som slanger, edderkopper, insekter eller hunder.
 • Naturfobi: Frykt for naturlige fenomener som torden, lyn eller mørke. Det er vanlig å være mørkeredd, ha vannskrekk eller høydeskrekk.
 • Medisinske fobier: Frykt for blod, nåler og sprøyter, tannlegeskrekk eller legebesøk.
 • Sosiale fobier: Frykt for å holde tale, sosiale situasjoner, møte nye mennesker eller bli vurdert av andre.
 • Klaustrofobi: Frykt for trange eller innesluttede områder.
 • Agorafobi: Frykt for å være på steder eller i situasjoner der det kan være vanskelig å unnslippe eller få hjelp, som for eksempel folkemengder eller åpne områder.
 • Flyskrekk: Frykt for å fly eller reise med fly.
 • Hematofobi: Frykt for blod.

Kanskje har du en fobi som ikke er nevnt i listen? Det er i så fall også vanlig. Det er viktig å merke seg at fobier kan variere fra person til person, og det er nesten uendelige muligheter for hva noen kan utvikle en intens frykt for.

Fobi hos barn

Kan spesifikk fobi se annerledes ut hos barn enn for voksne? Ja, spesifikke fobier kan manifestere seg på forskjellige måter hos barn og unge sammenlignet med voksne. Her er noen måter de kan være annerledes:

Les også: Råd til foreldre med engstelige barn

 1. Utviklingsnivå: Barn er i stadig utvikling, og deres kognitive, følelsesmessige og sosiale ferdigheter er ikke fullt utviklet. Dette kan påvirke hvordan de oppfatter og håndterer frykt. Barn kan ha begrenset evne til å uttrykke sine følelser verbalt, så frykten deres kan komme til uttrykk gjennom atferd eller fysiske symptomer.
 2. Fantasi og virkelighet: Barn har ofte en sterk fantasi og kan ha vanskeligere for å skille mellom virkelighet og fantasi. Dette kan føre til at de opplever større angst i forhold til ting som monstre eller skremmende figurer.
 3. Endring over tid: Noen spesifikke fobier som oppstår i barndommen kan avta eller forsvinne i løpet av ungdomsårene, mens andre kan vedvare eller til og med intensiveres. Det er viktig å overvåke og tilpasse behandlingen i henhold til barnets utvikling.
 4. Innvirkning på dagliglivet: Spesifikke fobier hos barn og unge kan påvirke deres evne til å delta i normale aktiviteter som skole, sosiale sammenkomster eller utendørsaktiviteter. Å håndtere fobien kan være avgjørende for deres generelle velvære og fungering.
 5. Foreldreinvolvering: Barn er ofte avhengige av foreldrene for støtte og veiledning. Foreldre kan spille en viktig rolle i å hjelpe barnet med å takle deres fobi ved å gi støtte, oppmuntre til mestring og hjelpe dem med å forstå frykten på en balansert måte. Det vi derimot ofte ser er at foreldre dessverre er med på å opprettholde angsten for den spesifikke fobien. Da er det viktig med utenforstående blikk som kan se på situasjonen. Det har vi i Angstklinikken god erfaring med.

 

Behandling for spesifikk fobi hos barn har gode resultater. Psykologene hos Angstklinikken har god kompetanse på spesifikk fobi-behandling hos barn.

Hvordan behandle mot spesifikk fobi

Eksponeringsterapi for fobi

​Angstklinikken har som målsetting å være best i Oslo på eksponeringsterapi og behandling av fobier.

Eksponeringsterapi med responsprevensjon er den behandlingen som forskning viser har best effekt i spesifikk fobi-behandling. Det er også vår erfaring at dette er en trygg og god metode for å behandle fobiske lidelser på. Behandlingen innebærer at man øver seg på å møte det man synes er skummelt på nye måter, og at man skal øve på å ikke bruke ritualer for å takle frykten.

Det handler om å eksponere seg for det fryktede med riktig teknikk. Det holder sjeldent å bare eksponere seg. På Angstklinikken jobber vi aktivt med denne teknikken — det er ikke nok å bare snakke om det.

Mange synes eksponeringsterapi høres skummelt ut, men det er viktig å vite at første sted alltid er å bli kjent med behandler, snakke sammen om situasjonen man er i, motta god og riktig informasjon om fobier og eksponeringstrening, og deretter sammen bli enige om viktige og riktige arenaer å øve på.
​​
Mange har erfart at de har forsøkt å eksponere seg (kanskje på egenhånd), uten effekt, men det er ingen grunn til å gi opp håpet- kanskje kan man få innspill på hvordan trene på en riktigere måte som gir ønsket effekt. I eksponeringsterapi er det klienten selv som bestemmer hva man ønsker å øve på, og man blir aldri tvunget til å gjennomføre noen øvelser man ikke selv har valgt.

VR-behandling av fobi

Virtual Reality-terapi: Denne moderne tilnærmingen bruker virtuell virkelighet for å skape en kontrollert og trygg setting der pasienten kan konfrontere sine fryktede situasjoner. Dette kan være spesielt nyttig for situasjoner som er vanskelige å replikere i virkeligheten.

På Angstklinikken tilbyr vi VR-behandling av fobi. Les også: Bli kvitt fobi med VR.

Fobi-behandling hos Angstklinikken

Alle psykologene ved Angstklinikken har god kompetanse på behandling av fobier. Alle psykologene har spesialkompetanse på angstbehandling.

Hos Angstklinikken er vi opptatt av å møte klientene med åpenhet, varme og profesjonalitet. Vi skreddersyr behandlingen etter den enkeltes behov og er opptatt av å møte klienten der hun eller han er i sin prosess.

Ta gjerne kontakt med oss på post@angstklinikken.no eller bestill en time her.