Hva er spesifikke fobier og hvordan behandler man disse?

Hva er en fobi?

Spesifikke fobier handler om en frykt knyttet til et begrenset sett av fryktobjekter. Når personen blir konfrontert med fobien sin vil det kunne utløse en intens fryktrespons. Frykten er urimelig og overdrevet og kan for en del påvirke dagliglivet. Ca 10% av befolkningen i Norge vil ha en fobi i løpet av livet.

Vanlige fobier i Norge kan være:

  • Tannlegeskrekk
  • Angst for sosiale situasjoner inkl og f.eks. holde tale eller presentasjon
  • Høydeskrekk
  • Flyskrekk
  • Angst for edderkopper
  • Angst for blod
  • Angst for sprøyter
  • Mørkeredd
  • Redd for lukkede rom
  • Telefonangst

Noen spesifikke fobier, som frykt for slanger og edderkopper er vanligere enn andre fobier. Logisk sett burde en fobi være knyttet til den faktiske faren i det samfunnet man lever i, men slik er det ikke. Selv i land med giftige slanger vil bilen ta flere liv enn slanger, men denne frykten er allikevel sjeldnere.


Kan fobier forklares av evolusjon?

Det at de fleste fobier er knyttet til et begrenset antall objekter har blitt forklart med en selektiv evolusjon. Typiske fobiske objekter som vi fortsatt kan frykte i dag er mange av de samme som våre forfedre og mødre sto ovenfor i den prehistoriske savannen. På den tiden kan frykt for visse dyr ha ført til økt overlevelseevne hvis du unngikk dette og frykten for disse mulige farene har blitt genetisk kodet og derfor videreført til fremtidige generasjoner. Som en konsekvens av dette vil det moderne menneske kunne ha en medfødt tendens eller forberedthet for å utvikle en fobi for slanger, edderkopper, høyder, blod osv.


Hva er fryktresponsen?

Når du enten tenker på eller møter på det du er redd for vil du få en autonom respons som vil si at pusten går raskere, hjertebank, varm, svett og du føler deg anspent (kan frykte at du blir skadet eller at du skal miste kontrollen) og til slutt unngåelse eller at du kommer deg langt unna. Noen kan også lide seg gjennom det hvis de f.eks. er sammen med noen andre. Alle vil ikke ha lik fryktrespons og det vil være individuelle forskjeller både i hvor sterk frykten er og hvilke autonome responser som settes i gang.


Er fobier irrasjonelle?

Når personene ikke står rett ovenfor det som trigger fobien vil de fleste være enige om at responsen er overdreven og urimelig sett opp mot den faktiske trusselen de står ovenfor eller sammenlignet med andre mennesker som ikke blir redde. Unge barn vil i større grad føle at frykten er fornuftig. Selv om de fleste vet at frykten er overdreven og urimelig kan fobien bli opprettholdt av frykttanker om at jeg kommer til å bli skadet eller bli «gal».

En annen opprettholdende faktor som ikke kun gjelder for fobier, men for alle angstlidelser er unngåelse. Selv om man egentlig vet at frykten er irrasjonell kan det allikevel føles så ubehagelig i møte med det man frykter at man unngår det. Unngåelse kan på sikt føre til en opprettholdelse av frykten da du ikke får erfart at det du fryktet ikke var så skummelt allikevel. Unngåelse er den responsen som kan føre til at konsekvensene ved å ha en fobi er at den skaper begrensninger i en persons liv. Hvis du ikke lenger kjenner på at du kan gjøre det du har lyst til, må passe på når du er ute eller ikke kan oppsøke helsehjelp pga fobien din vil det være nyttig å søke hjelp.


Hvordan behandler man spesifikke fobier?

Behandling av fobier foregår ved at man først lærer om angst og din egen fryktrespons kombinert med trusseltankene du kanskje har i den fryktede situasjonen. Vi planlegger deretter hvordan du kan bli kvitt fobien med ERP, eller eksponering med responsprevensjon, som handler om at du gradvis nærmere deg det du frykter uten å bruke eventuelle trygghetsstrategier du har brukt tidligere. Det kan være nyttig å gjøre dette sammen med en behandler du er trygg på og som vil la deg utfordre angsten din i ditt eget tempo. Ved å gjøre dette kan du erfare at frykten vil gå ned over tid. Noen kan bli kvitt fobien i en lang sesjon mens andre trenger noen flere ganger. Hvor lang tid kan være avhengig av den enkelte i tillegg til hvor kompleks fobien er. Noen fobier som frykt for åpne plasser og sosial fobi kan innebære en større grad av trusseltanker, negativ selvevaluering og en forventning om andres bedømmelse som det kan ta noe lengre tid å bli fri fra.

Ved Angstklinikken kan du få hjelp med et stort antall fobier. Vi kan oppsøke det du frykter sammen live eller ved bruk av VR (virtual reality).

Ved bruk av VR kan du sitte på kontoret og få muligheten til å utfordre de mest aktuelle fobiene. Fordelen med VR er at det er lettere å kontrollere hvor raskt du vil gå frem. Hvis du er redd for høyder kan vi gradvis øke høyden i ditt eget tempo frem til høyder ikke lenger setter i gang den samme fryktresponsen. Det er også mulig å øve på situasjoner med VR som er vanskeligere å få til i virkeligheten som flyskrekk. Hvis du er redd for sprøyter eller tannlegen kan du sitte på kontoret hos oss og gradvis øve deg på å overkomme det du frykter og at det ikke lenger er angsten, men du som bestemmer. En viktig komponent ved ERP er læring og ved å kunne gjenta eksponeringen en rekke ganger vil du få ny læring knyttet til det fobiske objektet og til din tro på mestring i situasjonen.

Picture of Alexander Cannistraci

Alexander Cannistraci

Psykologspesialist