VR-Behandling

VR-behandling lar deg møte utfordrende situasjoner i en virtuell verden. Med VR-teknologi og støtte fra våre erfarne psykologer kan du trygt og gradvis eksponere deg i ditt tempo.

VR kan passe som et ledd i behandling ved både spesifikke fobiersosial angstprestasjonsangst eller OCD.

 

Typiske fryktede situasjoner som kan passe for VR:

– Edderkopper (Edderkoppfobi)

– Supermarkeder (Agorafobi)

– Bakterier (Mysofobi, OCD, frykt for smitte)

– Trange rom som f.eks. heis (Klaustrofobi)

– Vepser (Spheksofobi)

– Hunder (Hundeskrekk eller cynofobi)

– Høyder (Akrofobi eller høydeskrekk)

– Kollektivtransport (Agorafobi, sosial angst)

– Presentasjoner (Prestasjonsangst, sosial angst)

– Flyplasser og fly (Aerofobi eller flyskrekk)

– Bilkjøring (Amaxofobi eller frykt for bilkjøring)

– Jobbintervju (Sosial angst, vegring for arbeidssituasjoner)

– Skolesituasjoner (Skolevegring, sosial angst)

VR Alexander
VR
Skjermbilde 2023-06-05 kl. 10.10.34

Foto: Simli

Hva gjør VR-behandling virksomt?

Ved behandling av angstlidelser er en del av prosessen å bli kjent med hvordan angstresponsen kjennes ut og hva man gjør for å kontrollere, kjempe mot eller unngå den, fremfor å akseptere den. Vi bryter ut av gamle mønstre når vi etter hvert eksponerer oss og hjernen lærer at den ikke trenger å skru på full alarm hver gang man trigges. Det kan være mange grunner til at det ikke er lett å få gjennomført eksponering som planlagt – noen situasjoner er for eksempel ikke så lett tilgjengelige, eller for eksempel utelukkende tilgjengelige i spesifikke årstider. Når en situasjon av en eller annen grunn er utilgjengelig eller terskel kjennes for høy kan VR være et godt sted å begynne. Forskning så langt tyder på at eksponering i VR kan gi tilsvarende effekt for behandling som eksponering i det virkelige liv (Bouchard et al., 2017).

Hvis du opplever nytte av sesjonene med VR i time har vi også en løpende pilot for utleie av VR-briller slik at man kan få eksponert seg hjemme i en tidlig fase av behandling.

Hvordan fungerer VR-behandling i praksis?

VR, Virtual Reality eller virtuell virkelighet, har som mål å gjenskape virkeligheten på en måte som engasjerer nervesystemet for den aktuelle situasjonen. Med VR-briller på, vil brukeren se en kunstig verden, som fremstår som virkelighetsnær. Hvis det er snakk om interaktive situasjoner, som for eksempel jobbintervjuet, vil avatarene kunne svare i samtid som ved en virkelig samtale.

«Det var nyttig å ha god tid til å teste ut de ulike situasjonene for å bli bedre kjent med akkurat hva som var min angst. Det var litt som en startgrop.»

– Monica (32 år)

Priser:

– VR-tillegg til timespris hos behandler: 290 kr

– VR-hjemmetrening: 5900 kr (inkl 45 min oppfølgingstime, se beskrivelse av pilotprosjekt lenger ned) 

– Enkelttime: 60 minutter + VR: 2180 kr

VR-behandling hjemme (pilotprosjekt)

Dersom du opplever nytte av VR i time er det anledning for å leie VR-briller en måneds tid for å få gjort eksponering hjemme. Det er mulig å øve på å holde presentasjoner, dra på jobbintervju, eller gjøre eksponering for en spesifikk fobi som nevnt i listen ovenfor. Enkelte av situasjonene lar seg tilpasse ditt tilfelle, for eksempel har du mulighet til å bestemme hvilken stilling du vil øve på jobbintervju til. 

Noen fordeler med VR-behandling hjemme:

– Du kan gjennomføre eksponeringen i eget tempo

– Du kan avbryte når du vil med god tid til å prøve igjen

– Det kan oppleves mer privat og tryggere for enkelte å trene hjemme

Inkludert i VR-pakke (4900 kr):

– Headset (Pico 4 eller MetaQuest 2 avhengig av ønskede situasjoner)

– Programvare ferdig installert (Simli, C2Care, meditasjonsapper og enkelte spill)

– Koffert til sikker oppbevaring av briller

– Lader til headset, batterier til håndkontroller

– En oppfølgingstime (45 min) hos behandler på avtalt tidspunkt for å tilpasse plan etter behov

– Mulighet for 30 min tech-support

Etter måneden inviteres du i samtale med behandler til å gi en kort tilbakemelding siden dette er et pilotprosjekt med ny teknologi. Vi er opptatt av å imøtekomme behov og tilrettelegge for god behandling, enten det skjer på kontoret eller hjemme hos den enkelte.

Book VR-konsultasjon

VR-timer er 60-minutters lange, og koster 2490 kr. 

For å benytte deg av vårt VR-tilbud, enten i time eller til hjemmebruk, ta kontakt med en av våre VR-psykologer:

                                    

     Aili Løchen                                          Alexander Cannistraci 

    aili@angstklinikken.no                          alexander@angstklinikken.no                                        

Betingelser

  • VR-løsningen leveres hjem av Angstklinikken.
  • Fra bestillingen mottas, estimerer vi at det vil ta maks 10 dager før du mottar VR-løsningen, men du kan ta i bruk løsningen fra den dagen du mottar utstyret.
  • Abonnementet varer i 30 dager, og avsluttes automatisk.
  • Dersom du ønsker å forlenge ditt abonnement, kan dette gjøres enkelt ved å kontakte behandler.
 
 

Vilkår ved bestilling av VR-pakke

Ved å bestille VR-trening bekrefter du at du påtar deg ansvaret for følgende:

  • Å betale 4900.- for et 30 dagers abonnement. Prisen inkluderer 1×45 min time med psykolog.
  • Etter utløp av 30-dagers abonnement skal du snarest og senest innen 5 dager returnere VR-utstyret i henhold til retur-veiledningen som medfølger VR-pakken. Dersom VR-utstyret ikke er sendt med posten innen fristen på 5 dager og i henhold til retur-veiledningen, aksepterer du at du vil bli belastet for VR-utstyrets gjenanskaffelsesverdi, som er på NOK 6800.- inkl mva.
  • Ved mottak av VR-utstyret vil det bli gjort en inspeksjon og funksjonstest. Dersom det konstateres skader vil du få beskjed om skaden, og du vil bli fakturert for reparasjon eller gjenanskaffelsesverdi dersom VR-utstyret ikke kan repareres. 
  • Ved å bestille spesifikt for sosial angst med interaktive situasjoner (jobbintervju, prestasjonsangst) aksepterer du også Simli sine sluttbrukervilkår.