VR-Behandling

Velkommen til VR-behandling mot angst! Oppdag en innovativ tilnærming som lar deg øve på utfordrende situasjoner i en virtuell verden. Med VR-teknologi og støtte fra våre erfarne psykologer kan du trygt og gradvis eksponere deg for dine fryktede situasjoner.

Å være ukomfortabel i sosiale situasjoner er ikke uvanlig, og mange forteller at de skulle ønske de kunne bli tryggere når de snakker eller er sammen med andre. Allikevel er det ikke alltid like lett å gjøre noe med den sosiale frykten. For hvordan jobber en helt konkret for å øke sin sosiale trygghet?

Vi er stolte av å tilby VR-trening som en del av vårt tilbud. Med VR-trening kan du, i samråd med en av våre psykologer, øve på utfordrende sosiale situasjoner i VR.

Hva kan behandles med VR?

Ved behandling av angstlidelser, er det viktig å øve seg på å tåle å møte det man frykter. Slik bryter du ut av gamle mønstre. Ved å eksponere seg, både jevnlig og på nye måter, vil hjernen lære at den ikke trenger å slå på «full alarm» hver gang du møter det man er redd for. Ikke minst får en mulighet til å erfare at katastrofetankene man har kanskje ikke helt stemmer. 

Det er allikevel ikke alltid like lett å gjennomføre eksponeringen. For mange er terskelen rett og slett for høy i begynnelsen, så det er vanskelig å tørre eller orke å gå i gang. Det er heller ikke alltid at man har tilgang til situasjoner man kan øve seg på. Hos andre, blir det for vanskelig å gjennomføre eksponeringen mellom psykologtimene. For noen er bare det å gå til psykolog for å få hjelp med angst en stor utfordring. Derfor kan VR-trening være et første steg eller et supplement til terapi.

Hvordan fungerer VR-behandling i praksis?

VR, Virtual Reality eller virtuell virkelighet, har som mål å gjenskape virkeligheten på en måte som er interaktiv for brukeren. Med VR-briller på, vil brukeren se en kunstig verden, som fremstår som virkelighetsnær. Ved hjelp av kunstig intelligens kan man også kommunisere med «karakterer» i en virtuell verden for å øve på sosiale situasjoner. 

Det var overraskende hvor virkelig det føltes. Jeg ble faktisk skikkelig redd. – Ole, 34 år.

Mange blir overrasket over hvor godt VR-teknologi fungerer. Selv om man vet at situasjonen er kunstig, trigger det ofte like mye ubehag som virkelige situasjoner. Med VR-trening kan du øve på de samme situasjonene igjen og igjen, med økende vanskelighetsgrad. For eksempel gjennomføre et jobbintervju eller presentere foran et publikum.

Bruk av VR-teknologi i behandling kan både brukes i timene sammen med behandler eller som hjemmetrening.

Foto: Simli

VR-behandling hjemme

I samarbeid med Simli gir vi deg nå muligheten til å trene på sosial angst og prestasjonsangst hjemme. Vi tilbyr en pakke der du får inkludert en psykologtime, enten ved klinikken eller på video, og 1 måneds hjemmetrening med VR. Dette gir en mulighet til å trene på ulike scenaroier hjemme fra din egen stue. En kan selv velge ulike scenarioer som en synes er ubehagelig som smalltalk, selskap, holde en presentasjon, jobbintervju osv. Ved hjelp av AI-teknologi vil alle karakterene lytte og respondere når du snakker. 

De ulike scenarioene vil kunne tilpasses deg. Dersom du ønsker å øve på et jobbintervju kan du velge hvilke stilling du skal intervjues for og hvordan type du vil at intervjueren skal være (eks. streng, snill osv.).

Gjennom en app vil du og din psykolog følge med på treningen din. VR-pakken kan suppleres med flere psykologtimer eller timer der en sammen med psykolog overfører VR-treningen til å øve på ekte situasjoner. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har flere spørsmål om VR-trening.

Betingelser

  • VR-løsningen leveres av Angstklinikken sin samarbeidspartner Simli AS.
  • Fra bestillingen mottas, estimerer vi at det vil ta maks 10 dager før du mottar VR-løsningen, men du kan ta i bruk løsningen fra den dagen du mottar utstyret.
  • Abbonementet varer i 30 dager, og avsluttes automatisk.
  • Dersom du ønsker å forlenge ditt abbonoment, kan dette gjøres via Simli sin app.
 
 

Vilkår ved bestilling av VR-pakke

Ved å bestille VR-trening bekrefter du at du påtar deg ansvaret for følgende:

  • Å betale 3900.- for et 30 dagers abbonoment. Prisen inkluderer 1×45 min time med psykolog.
  • Etter utløp av 30-dagers abbonement skal du snarest og senest innen 5 dager returnere VR-utstyret i henhold til retur-veiledningen som medfølger VR-pakken. Dersom VR-utstyret ikke er sendt med posten innen fristen på 5 dager og i henhold til retur-veiledningen, aksepterer du at du vil bli belastet for VR-utstyrets gjenanskaffelsesverdi, som er på NOK 6800.- inkl mva.
  • Ved mottak av VR-utstyret vil det bli gjort en inspeksjon og funksjonstest. Dersom det konstateres skader vil du få beskjed om skaden, og du vil bli fakturert for reparasjon eller gjenanskaffelsesverdi dersom VR-utstyret ikke kan repareres. 
  • Ved å bestille aksepterer du Simli sine sluttbrukervilkår.