Våre psykologer

Vårt løfte til deg er at våre psykologer:

Møter deg med varme og respekt
Bruker de mest effektive terapiformene for angstlidelser
Skreddersyr behandling til akkurat din problemstilling
Lover en aktiv terapi hvor du skal kjenne fremgang.

Alle våre psykologer er medlemmer av Norsk Psykologforening, og har norsk psykologautorisasjon.
Vi er underlagt norsk lov om helsepersonell og har taushetsplikt.
Alle våre psykologer tilbyr digitale konsultasjoner.

KAROLINE WIIG ASLESEN

Psykolog

Karoline har tidligere jobbet i spesialisthelsetjenesten, ved Klinikk for 4-dagers behandling i Bergen (B4DT). Hun har bla. erfaring fra OCD-team, team for oppkastfobi og tics, og jobbet med bekymringsangst.
Karoline er særlig interessert i:
 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Generalisert angst, overtenking og bekymring
 • Panikkangst og sosial angst
 • Spesifikke fobier, som Emetofobi (spyfobi)
 • Tics og Tourettes
 • Veiledning til pårørende ved angstproblematikk

Tilnærming: Eksponering med responsprevensjon (ERP), Metakognitiv terapi, Tics-kontrollerende trening og Kognitiv atferdsterapi.

Norsk — Ungdom og voksne — Dagtid (man, onsdag, torsdag og fredag) og kveldstid (tirsdag).

Ta kontakt på karoline@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

øYSTEIN SCHIERNING ELDEGARD

Psykolog

Øystein har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med både barn og voksne. I tillegg til Angstklinikken jobber han ved BUP der han spesialiserer seg innen barne og ungdomspsykologi. Han jobber mye med angstlidelser hos barn og foreldreveiledning. Øystein har i tillegg en bachelor i idrettsvitenskap, er en aktiv eliteutøver og tidligere langslagsutøver i volleyball.

Øystein har særlig interesse for:

 • Sosial angst, panikkangst og fobier
 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Bekymringsangst og metakognitiv terapi
 • Veiledning til foreldre som har barn med angstproblematikk
 • Idrettspsykologiske problemstillinger og prestasjonsangst


Norsk og engelsk – Barn, ungdom, foreldre og voksne – Dagtid (mandag og fredag)

Ta kontakt på oystein@angstklinikken.no om du har noen spørsmål. 

Start video

BALDUR KJELSVIK

Psykolog & markedssjef

Kom som du er! Baldur ønsker å ta deg imot med åpenhet og varme, og sammen finne ut hvordan hjelpe deg. Baldur jobber i tillegg på Ringerike DPS. 

Han er særlig interessert i overtenkning, bekymringer, fobier, stress, søvnproblemer, ADHD, tabubelagte tanker, dårlig samvittighet, konfliktskyhet, selvfølelse, sorg og traumer.

Baldur er god på behandling av:

 • Angst: sosialfobi, panikk, OCD og indre uro
 • Søvnproblemer
 • Bekymring og overtenkning
 • Tabuer

 

Tilnærming: Metakognitiv terapi og eksponeringsterapi

Norsk, engelsk og islandsk — Voksne, ungdom og barn — Dagtid

Ta kontakt på baldur@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

AILI LØCHEN

Psykolog

Aili jobber integrativt med forankring i humanistiske behandlingsformer, med elementer fra psykodynamisk teori, kognitiv atferdsterapi, ACT og metakognitiv terapi.

Aili er særlig interessert i:

 • Sosial angst
 • VR (virtual reality)
 • Relasjonsvansker
 • Lav selvfølelse
 • Søvnvansker
 • Kunst og uttrykksbaserte metoder som supplement til behandling basert på klienten sin preferanse (eks. musikk, skriving, maling eller gaming)
 

Norsk og engelsk  – Voksne, ungdom, par – Dagtid, kveldstid ved avtale

Ta kontakt på aili@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

eLIN HANEVIK

Psykolog

Elin jobber til daglig som psykolog i spesialisthelsetjenesten, hvor hun møter et bredt spekter av psykiske lidelser. Hun er samtidig et del av at angstteam som har spesialisert seg på behandling av sosial angst og panikkangst. Fra tidligere har hun erfaring med OCD behandling fra Gaustad. 

Elin er særlig interessert i:

 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Tvang knyttet til bakterier/smitte
 • Sosial angst
 • Panikkangst
 • Idrettspsykologi med fokus på prestasjonsangst
 

Norsk og engelsk – Voksne – Kveldstid (mandag)

Ta kontakt på elin@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

SOFIE ANTONSEN

Psykolog

Sofie jobber til daglig som psykolog i spesialisthelsetjenesten og har erfaring fra flere angstteam med behandling av OCD, sosial fobi og panikklidelse.

Sofie er særlig interessert i:

 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Sosial angst
 • Panikkangst
 • Depresjon
 • Veiledning til pårørende ved angstproblematikk
 

Norsk og engelsk – Ungdom og voksne – Kveldstid (onsdag)

Ta kontakt på sofie@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

ALEXANDER CANNISTRACI

Psykologspesialist

Lang erfaring fra spesialisttjenesten med både OCD team, samt behandling av mer sammensatte problemstillinger som traumer, personlighetsfortyrrelser osv.

Alexander er særlig interessert i:

 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Relasjonsvansker
 • Traumer
 • Spiseforstyrrelse
 • Fobier
 • VR (virtual reality)
 

Norsk og engelsk – Voksne – Kveldstid (tirsdag og torsdag)

Ta kontakt på alexander@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

ISELIN SOLERØD DIBAJ

Psykolog og fagsjef

Iselin har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten og forskning. Hun har videreutdanning i aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). Iselin har jobbet mye med angstlidelser og mer sammensatt angstproblematikk der angsten henger sammen med selvfølelse.

Iselin har særlig interesse for:

 • Sosial fobi
 • Lav selvfølelse
 • Panikkangst og helseangst
 • Angst som ikke passer inn i en klar kategori
 

Norsk, engelsk og spansk – Voksne – Kveldstid (tirsdag)

Ta kontakt på iselin@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

ELISE BEATE LOWZOW

Psykolog

Elise Beate har erfaring med arbeid med familier, barn og ungdom. Hun har også erfaring fra OCD-team i Oslo der hun har behandlet OCD hos voksne.

Elise er særlig interessert i:

 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Angst hos barn og ungdom 
 • Foreldreveiledning og familieterapi 
 • Trikotillomani og dermatillomani
 • Sosial angst 
 • Bekymringer
 

Norsk og engelsk – Barn, ungdom og voksne – Kveldstid (tirsdag)

Ta kontakt på elisebeate@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

INGUNN HARSVIK ØDEGAARD

Psykolog

Ingunn har lang erfaring som psykolog i bla angst og OCD-team i spesialisthelsetjenesten.

Ingunn er særlig interessert i:

 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Tabubelagte tvangstanker og angst for bakterier/smitte
 • Panikkangst
 • Sosial angst
 • Fobier
 

Norsk, engelsk og spansk – Ungdom og voksne – Kveldstid (mandag)

Ta kontakt på ingunn@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

ERIK BERGE

Psykolog

Erik jobber til daglig som psykolog ved OCD-teamet på Gaustad og har lang erfaring med å behandle et bredt spekter av angstlidelser og relaterte plager. Han er opptatt av å finne fram til mål og verktøy som gir mening for akkurat deg, og at dette er mye viktigere enn hvilken merkelapp man setter på angsten.

Erik har særlig interesse for:

 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Tabubelagte tvangstanker
 • Lav selvfølelse
 • Relasjonsvansker
 • Plager som ikke har en tydelig «merkelapp»
 

Norsk og engelsk – Voksne – Kveldstid (mandag)

Ta kontakt på erik@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

Start video

MARI HAUKAAS NORMAN

Psykologspesialist og klinikkleder

Mari har lang og bred erfaring fra spesialist helsetjenesten, bla fra OCD-team. Hun har i tillegg jobbet mye med ledelse og arbeidspsykologi.

Mari er særlig interessert i:

 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Depresjon
 • Angst og depresjonsplager hos gravide og kvinner i barsel/småbarnsperiode
 • Prestasjonsangst og frykt for å snakke foran andre/presentere
 • Stress og arbeidsrelaterte plager
 • Ledelse og organisasjonspyskologi

Norsk – Voksne – Dagtid

Ta kontakt på mari@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

ELISE FURULY

Psykolog

Elise har flere års erfaring fra spesialisthelstjenesten, blant annet fra Modum Bad og med OCD-behandling på Gaustad sykehus. Hun benytter ofte kognitiv atferdsterapi og eksponeringsterapi i behandling av angstlidelser. I tillegg tar hun videreutdanning i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) og kan derfor tilby en mer følelsesorientert behandlingstilnærming. Som psykolog er hun aktiv og ivaretagende.
 
 • Følelsesmessige vansker
 • Tvangstanker- og tvangshandlinger (OCD)
 • Relasjonelle utfordringer
 • Panikkangst
 • Stress og utbrenthet
 • Generell angstfølelse
 

Norsk – Voksne – Dagtid (torsdag)

Ta kontakt på elise@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

THEA MARIE RATH

Psykolog

Thea jobber på OCD-spekterpoliklinikken på Gaustad i Oslo. Hun er særlig opptatt av å hjelpe deg som ønsker å ta livet tilbake fra angsten.

Thea er særlig interessert i:

 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Tabubelagt OCD
 • Relasjonell OCD
 • Sosial angst
 • Overdrevne bekymringer
 • Panikkangst
 • Sammensatte angstplager

 

Norsk og engelsk – Voksne – Kveldstid

Ta kontakt på thea@angstklinikken.no om du har noen spørsmål eller ønsker å booke time.

IDA HOLO

Psykologspesialist og adminsjef

Ida har lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjeneste og har vært leder for OCD-team.

Ida er særlig interessert i:

 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 • Tabubelagte tvangstanker
 • Depresjon
 • Prestasjonsangst
 • Stress og arbeidsrelaterte utfordringer 
 

Norsk og engelsk – Voksne – Dagtid

Ta kontakt på ida@angstklinikken.no om du har noen spørsmål. 

EVEN ROSTRUP

Psykolog

Even har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten og OCD-team. Han er særlig opptatt av å hjelpe folk som har forsøkt tidligere terapi uten å få ønsket effekt.

Even er særlig interessert i:

 • Søvnvansker
 • Stress og utbrenthet
 • Sammensatte angstplager
 • Selvfølelse og relasjonelle utfordringer
 • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)
 

Norsk og engelsk  – Voksne – Dagtid

Ta kontakt på even@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

MALIN HOVLAND SEMMINGSEN

Psykolog

Malin har flere års erfaring fra spesialisthelsetjenesten og har jobbet mye med både voksne, barn og familier.

Hennes interesser er

 • Angstlidelser
 • Angst hos barn og ungdom
 • Stress og utbrenthet
 • Pårørende og foreldresamtaler
 • Selvfølelse og relasjonelle utfordringer
 

Norsk – Barn, ungdom og voksne – Dagtid (fredag)

Ta kontakt på malin@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

EMILIE BØHN

Psykolog

Emilie jobber til daglig som psykolog i spesialisthelsetjenesten for barn og unge og har erfaring fra angstteam med behandling av sosial angst. Hun har også erfaring med familiesamtaler og foreldreveiledning.

Emilie er særlig interessert i:

 • Angstlidelser hos barn og ungdom
 • Sosial angst
 • Foreldreveiledning
 • Pårørende- og foreldresamtaler
 

Norsk og engelsk – Barn, ungdom og voksne – Kveldstid (mandag)

Ta kontakt på emilie@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.