Personvernerklæring for Angstklinikken AS

I Angstklinikken er vi opptatt av å håndtere personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk, på en trygg og sikker måte. Her finner du mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, og hvordan du kan utøve dine rettigheter som registrert. Datatilsynet beskriver behandling av personopplysninger som “all bruk av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter”.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Angstklinikken AS behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler vi og hvorfor:

I vårt arbeid og kommunikasjon med kunder, blir det behandlet personopplysninger i de forskjellige løsningene og kanalene som er i bruk.

Vi behandler følgende personopplysninger om våre klienter:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Journalinnhold

 

Vi behandler personopplysninger i hovedsak for å utføre tjenester for våre kunder, og det rettslige grunnlaget er da som oftest at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale (Personopplysningsloven, GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b). Ved arrangering av kurs, seminarer, nyhetsbrev eller lignende, kan det rettslige grunnlaget være samtykke (Personopplysningsloven, GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a).

Hva journalføres?

Vesentlig informasjon fra samtalene og kommunikasjon med psykologen skal i henhold til Helsepersonelloven og Pasient- og Brukerrettighetsloven journalføres. Her trengs også ekstra identifiserbar informasjon som bostedsadresse, person- og fødselsnummer blant annet for din sikkerhet.

Det er viktig å vite at denne sensitive informasjonen oppbevares sikkert ved bruk av krypteringsteknologi og to-faktor innlogging som er i henhold til norske krav om data- og personvern og EU/EØS sine krav gjennom GDPR.

Psykologen har lovpålagt taushetsplikt overfor fastlege, pårørende og andre offentlige instanser, så lenge det ikke er snakk om fare for din eller andres liv og helse, eller du selv samtykker.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet de er samlet inn for, i tråd med gjeldende regelverk.

Sikkerhet

Tilgangen til personopplysninger er basert på tjenestemessig behov og dette reguleres via våre IT-løsninger for autentisering og tilgangskontroll. Ansatte med tilgang til personopplysninger må gjøre seg kjent med gjeldende personvernlovgivning, og arbeidsgiver er ansvarlig for å sikre nødvendig opplæring.

Angstklinikken bruker booking- og journalsystemet Psykbase. 

Databehandleravtale er inngått med følgende leverandører:

  • Aspit

 

De registrertes rettigheter

Hvis du er registrert i våre systemer, har du med visse forbehold disse rettighetene, som beskrevet på Datatilsynets nettsider:

 

Endringer i personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 18.januar 2023. Den vil endres ved behov.

Kontaktinformasjon

post@angstklinikken.no