Klaustrofobi

Hva er klaustrofobi?

Klaustrofobi er en form for fobi for trange rom, for å si det enkelt. Litt mer utbrodert er klaustrofobi en angsttilstand som kan beskrives som en intens og irrasjonell frykt for trange eller innestengte omgivelser. Man kan også kalle klaustrofobi for frykt for trange rom. Dette kan inkludere heiser, små rom, tette skap, eller til og med folks egen fantasi om å bli innesperret på et trangt sted. Det er viktig å forstå at klaustrofobi ikke bare handler om ubehag ved å være i trange omgivelser, men snarere om en dyp, overdreven angst og panikk som kan oppstå i slike situasjoner.

Har jeg klaustrofobi? Symptomer på klaustrofobi

Hvordan vet jeg om jeg har klaustrofobi? Hva er symptomene for klaustrofobi?

Symptomene på klaustrofobi varierer fra person til person, og intensiteten av symptomene kan også variere. Vanlige symptomer på klaustrofobi inkluderer:

 1. Angst og panikk: Følelsen av intens frykt og panikk når du er i en trang eller innestengt situasjon.

 2. Pustevansker: Problemer med å puste eller følelsen av kvelning når du er i trange omgivelser.

 3. Hjertebank og svette: Økt hjertefrekvens og overdreven svetting som svar på klaustrofobiske situasjoner.

 4. Skjelvinger eller rystelser: Ukontrollerbare skjelvinger eller rystelser i kroppen.

 5. Kvalme eller oppkast: Følelse av kvalme eller faktisk oppkast som respons på klaustrofobiske stimuli.

 6. Frykt for tap av kontroll: En intens frykt for å miste kontrollen eller bli fanget i en trang plass.

 7. Unngåelsesatferd: Unngåelse av situasjoner som kan utløse klaustrofobiske reaksjoner, for eksempel å unngå heiser, tette rom eller t-banestasjoner.

 8. Overveldende angst: En uovervinnelig følelse av angst og ubehag når du vet at du må gå inn i en trang plass.

Når oppstår vanligvis klaustrofobi?

Klaustrofobi kan oppstå i en rekke situasjoner og omgivelser der en person føler seg innesperret eller begrenset. Noen vanlige situasjoner der mennesker ofte opplever klaustrofobi inkluderer:

 • Heiser: Å være i en trang heis med begrenset plass kan utløse klaustrofobiske reaksjoner.

 • Små rom: Dette kan inkludere trange soverom, bad, eller små kontorer med begrenset bevegelsesfrihet.

 • Flyreiser: Noen mennesker kan oppleve klaustrofobi når de er ombord i et trangt fly, spesielt hvis de sitter i midtgangen eller nær nødutganger.

 • T-banevogner: De tette og trange forholdene i en full t-banevogn

 • Tunnelkjøring: Å kjøre gjennom en lang, mørk tunnel, for eksempel i fjellområder

 • Skap eller kott: Å være inne i et trangt skap eller kott, spesielt hvis døren er lukket.

 • Underjordiske parkeringshus: De lave takene og begrenset plass i underjordiske parkeringshus kan også være klaustrofobiske for noen.

 • Situasjoner som kan føre til innesperring: Folk kan også oppleve klaustrofobi hvis de frykter å bli fanget i en bestemt situasjon, for eksempel å bli låst inne på et offentlig toalett eller en låst bygning.

Hvordan behandle klaustrofobi?

Behandling av klaustrofobi gjøres best med eksponeringsterapi. Ved Angstklinikken er alle terapeuter erfarne på behandling av klaustrofobi med eksponeringsterapi (ERP). Vi tilbyr også behandling av klaustrofobi med VR (virtual reality-briller), som forskning begynner å vise at har god effekt. 

Eksponeringsterapi Klaustrofobi

Eksponeringsterapi er en spesifikk form for terapi som fokuserer på gradvis eksponering for klaustrofobiske situasjoner. Denne tilnærmingen innebærer at klienten, under veiledning av en terapeut, gradvis og systematisk konfronterer situasjoner eller steder som utløser klaustrofobiske reaksjoner. Målet er å redusere angst og tillate klienten å tilpasse seg trange omgivelser uten panikk. 

Vi kaller det også ofte for intensjonsterapi; Behandlingen går ut på å ha intensjon om å vise angsten at det fryktede ikke er farlig. Det betyr at eksponeringsterapien ikke trenger å handle om å utsette seg for det verste i verden, men heller å utfordre angsten med intensjonen om å finne ut om katastrofetankene oppstår. 

Solid forskning viser at man kan oppnå stor effekt kun på én time! 

VR behandling av klaustrofobi

Virtual reality (VR) har blitt en lovende tilnærming for behandling av klaustrofobi. Denne metoden utnytter VR-teknologi til å eksponere personer med klaustrofobi for trange situasjoner i en kontrollert og trygg virtuell verden.

Les mer: Angstklinikken tilbyr VR-behandling av en rekke angstlidelser.

Slik fungerer VR-behandling for klaustrofobi:

1. Opprettelse av virtuelle klaustrofobiske situasjoner: Terapeuten bruker VR-teknologi til å lage virtuelle miljøer som simulerer trange eller innesperrede steder, for eksempel heiser, små rom eller flykabiner. Disse virtuelle scenene er nøye utformet for å etterligne virkelige situasjoner som utløser klaustrofobi.

1. Gradvis eksponering: Klienten bruker en VR-headset og blir gradvis utsatt for de virtuelle klaustrofobiske situasjonene. Terapeuten kan tilpasse intensiteten av eksponeringen i tråd med klientens nivå av ubehag og angst. Dette kan inkludere å begynne med mindre trange miljøer og deretter gradvis bevege seg mot mer utfordrende scenarier.

2. Trygghet og kontroll: En av fordelene med VR-behandling er at klienten kan føle seg trygg og ha en følelse av kontroll over situasjonen til tross for at de er i en klaustrofobisk virtuell verden. Dette kan bidra til å redusere angst og panikkreaksjoner.

4. Tilpasning og progresjon: Terapeuten overvåker klientens reaksjoner i VR-miljøet og tilpasser behandlingen etter behov. Etter hvert som klienten blir mer komfortabel med virtuelle klaustrofobiske situasjoner, kan de gradvis eksponeres for mer utfordrende scenarier for å bygge opp motstandsdyktighet.

5. Overføring til den virkelige verden: Målet med VR-behandling er å hjelpe klienten med å overføre ferdigheter og mestringsevner som er oppnådd i den virtuelle verdenen til virkelige klaustrofobiske situasjoner. Dette kan bidra til å redusere angst og forbedre livskvaliteten.

VR-behandling for klaustrofobi har vist seg å være effektiv for mange mennesker og gir en realistisk, kontrollert, og trygg måte å håndtere klaustrofobiske reaksjoner på. Det er viktig å gjennomføre denne typen behandling under tilsyn av en erfaren terapeut som kan tilpasse programmet til klientens individuelle behov og mål.

Klaustrofobi behandling psykolog

Alle psykologene ved Angstklinikken i Oslo har god kompetanse på behandling av fobier. Alle psykologene har spesialkompetanse på angstbehandling.

Hos Angstklinikken er vi opptatt av å møte klientene med åpenhet, varme og profesjonalitet. Vi skreddersyr behandlingen etter den enkeltes behov og er opptatt av å møte klienten der hun eller han er i sin prosess.

Ta gjerne kontakt med oss på post@angstklinikken.no eller bestill en time her.