For bedrifter

Kan man senke stressnivået samtidig som man øker lønnsomheten?


Vi mener svaret er JA.

God ledelse handler om å vite hvordan man kan håndtere stress og følelser – og å møte medarbeiderne på en god måte. Forskning viser at psykologisk trygghet kan øke effektiviteten til team. Dette er også vår erfaring. Å være en god leder handler altså om å utvikle gode emosjonelle strategier og relasjonelle evner. Dette påvirker bedriftens omstillingsevne, kreativitet og arbeidsmiljø på en positiv måte. I dagens arbeidssituasjon stilles det høye og stadig nye krav til ledere. For mange er det være krevende å skulle drive med fjernledelse og å følge opp medarbeiderne på en god måte.

Vi kan hjelpe med dette gjennom foredrag, kurs og workshops.

Våre psykologer har kompetanse på arbeidspsykologi og stresshåndtering, og har lang erfaring med prestasjonspsykologi og lederutvikling. Vi ønsker å hjelpe deg som leder eller din bedrift med de utfordringene dere måtte ha. Vi tilbyr ulike pakkeløsninger og abonnementsordninger. Ta kontaktpost@angstklinikken.no for en uforpliktende prat!

Tema vi ofte jobber med er:

Stressmestring

Vi kan hjelpe deg som leder til å bli bedre på å håndtere eget og andres stress, takle vanskelige følelser og skape et godt arbeidsklima.

 • Hvordan håndtere stress i krevende situasjoner?
 • Hvordan ta gode beslutninger uten å påvirkes av stress og frykt?
 • Sykefraværsoppfølging: Jeg tror min ansatt er utbrent eller sliter med noe psykisk. Hva gjør jeg?
 • Organisasjon i endring: Mine ansatte går gjennom store endringer. Hvordan kan jeg som leder hjelpe dem gjennom dette?
 • Hvordan forebygge utbrenthet?
 • Stressmestringskurs
kurs

Mental trening

Mental trening handler om å bli kjent med seg selv, sine egenskaper, følelser, reaksjonsmønstre og hvordan man påvirker på andre. Gjennom dette kan man lære å ta bedre beslutninger og stå i disse, tåle situasjoner med høyt press uten å overveldes, ha økt oppmerksomhetsevne og få en ny forståelse av hvordan man påvirker andre til å yte sitt beste – enten man er leder eller medarbeider. Vi hjelper deg med:

 • Hvordan fjerne uønskede mentale hindringer for å nå sine mål?
 • Hvordan øke selvfølelse og selvtillit?
 • Hvordan komme i flytsonen og bli der?
 • Presentasjonsteknikk: Hvordan bli kvitt prestasjonsangsten og få frem mitt budskap
 • Bevisstgjøring og utvikling av personlige egenskaper
 • Hvordan klare å holde fokus på målet når alt oppleves vanskelig?

Fjernledelse

Hvordan være en god leder på hjemmekontor? Studier viser at noen medarbeidere presterer bra på hjemmekontor, mens en del sliter med motivasjon, effektivitet og kjenner på stress og depressive symptomer. Mange savner den viktige praten man får gjennom møtet ved kaffemaskinen, smilet man møter når man kommer på jobb, og det å bli sett. Dette stiller høye krav til ledere. Vi kan hjelpe deg å bli en bedre “fjernleder”:

 • Fleksibilitet og perspektivtaking i lederrollen. Hvordan tilpasse lederstil til den enkelte medarbeider.
 • Hvordan bli mer tydelig og skape god og effektiv kommunikasjon?
 • Hvordan skape tillitsfulle relasjoner til medarbeidere.
 • Hvordan følge opp medarbeidere som strever.
 • Hvordan jobbe med motivasjonen til mine ansatte?

Individuell oppfølging av ansatte

Er det en av dine ansatte som sliter med depresjon, utbrenthet eller kanskje prestasjonsangst? Vi kan hjelpe deg med dette. Vi jobber både forebyggende og med ansatte som har ulike utfordringer. Alle som jobber hos oss er psykologspesialister eller psykologer med lang erfaring og videreutdanning i effektiv behandling av ulike psykiske tilstander. Typiske tema vi hjelper med:

 • Stresshåndtering og utbrenthet
 • Søvnvansker
 • Livskriser
 • Angst og depresjon
 • Sykefravær
 • Krisehåndtering

Foredrag, workshops og kurs

Her er noen eksempler på våre foredrag og kurs. Vi skreddersyr tema etter dine behov. Ta kontakt med oss for en prat!

 • Modige mennesker, smarte valg
 • «Men: hva hvis..?» Et foredrag om bekymringsmestring
 • Selvledelse i krevende tider
 • Kurs i stressmestring
 • Kurs i oppmerksomhetstrening