5 triks for å håndtere en stressfyllt hverdag

Stadig leser vi overskrifter om at stress er farlig og at man må stresse mindre. Jeg tror mange kan kjenne seg igjen i at man stresser over det faktum at man stresser for mye. Faktum er at vi mennesker er skapt for å tåle stress. Stress gjør oss oppmerksomme, årvåkne og i bedre stand til å gjennomføre de utfordringene vi møter i løpet av en dag, det gjør oss i stand til å yte vårt beste. Vi mennesker tåler helt fint dager der vi stresser mer enn vanlig og vi tåler også å gå igjennom perioder med forhøyet stress. For å kunne leve godt med en hektisk hverdag er det fem viktige ting man skal huske på.

1. Restitusjon

Stress kan sammenlignes med trening. Trening er bra for helsen vår, men de som trener mye vet at restitusjon er like viktig som trening for å unngå skader. På samme måte er vi avhengig av å restituere eller klare å roe ned etter en periode med høyt stressnivå. Utfordringene oppstår når man etter perioder med forhøyet stress ikke klarer å senke stressnivået, slik at man blir gående med et kronisk forhøyet stressnivå i kroppen. Dersom vi først har vært veldig stresset en periode vil paradoksalt nok hjernen vår ofte jobbe litt imot oss. Det blir vanskeligere og vanskeligere å roe ned, hjernen vår higer etter å holde på det høye aktiveringsnivået. Samtidig blir terskelen vår for å kjenne at vi overveldes av stress lavere. Ikke minst kan hvordan vi tenker og føler rundt ulike situasjoner endres. På samme måte som at overtrening kan gi treningsskader kan kronisk forhøyet stress gi stressrelaterte plager. Heldigvis er det ofte ikke så mye som skal til for å endre dette og det er mulig å lære seg teknikker som hjelper hjernen å ta seg pauser fra et forhøyet stressnivå. Finn ut hvilke metoder du kan bruke for at hjernen skal få en pause: trene, gå en tur, meditere, møte venner. Vi er alle ulike mht. hva som hjelper oss å lande. Uansett hva som fungerer for deg, tren på at når du gjør dette så skal du kun ha fokus på den ene tingen. Det å ha oppmerksomhet flere steder på en gang er stressende for hjernen vår. Dersom man både skal sjekke sosiale medier og gå tur, får man ikke roen man trenger. La hjernen din få noen små pauser hver dag der den kun har fokus på en ting, jobb med å prioritere dette, spesielt i de mest stressende periodene.

2. Endre tankemønstre

Det finnes ulike typer stress. Det positive stresset er ofte forbundet med gode følelser, man er giret, «på», har lyst å yte osv. Det negative stresset kjennetegnes ofte av en følelse av å miste kontroll, at man ikke lenger føler man presterer på det som forventes forventer av eller ikke lenger kjenner på mestring. Negativt stress følges ofte av følelser som frykt, avmakt, angst, fortvilelse, energiløshet. Vi tåler dårligere negativt stress en positivt stress. Dette vil si at hvordan vi tenker og føler rundt ulike situasjoner i stor grad påvirker hvor stresset man blir og det betyr at det er veldig individuelt hvilke situasjoner vi mennesker opplever som stressende. Dersom man skal bli bedre på å håndtere eget stress må man finne ut hvilke tanker og forventninger som trigger følelsen av å ikke ha kontroll eller frykten for å ikke mestre. Gjennom dette kan man trene på nye måter å forholde seg til tanker følelser og situasjoner på, slik at de i større grad oppleves som håndterbare.

3. Husk på de 3 P`ene.

 

Planlegg, prioriter, pauser. Start gjerne arbeidsdagen med 5-10 min planlegging. Lag en oversikt over hva som må gjøres, bør gjøre, og kan gjøres. Vær realistisk og lag en plan som kanskje innebærer at noe av dette må du droppe. Start med de oppgave som er viktigst eller som du gruer deg mest til. Hjernen vår bruker unødig mye energi om vi utsetter eller gruer oss til ting, ikke minst PRIORITER pausene, selv på de travleste dagene.

4. Legg bort de umulige oppgavene:
Grubling, bekymring og negative tanker er noe av det som i størst grad trigger negativt stress. Skriv en liste over alle grubletanker du har. Still deg selv spm: får jeg gjort noe med dette? Hvis svaret er nei, tren på å legge det bort.

5. Oppmerksomhetstrening:
Er et av de beste verktøyene for å forebygge stress. I oppmerksomhetstrening trener man på å stoppe opp og være oppmerksomt tilstede her og nå. Gjennom dette trener man opp evnen til å mer fleksibelt kunne flytte oppmerksomheten bort fra distraksjoner som negative tanker og følelser. Dette hjelper kroppen vår til å regulere stressnivået ned og vi kan få en bedre evne til å kunne velge hvilke tanker man ønsker å fokusere på å hvilke tanker man kan legge bort.

Les mer om stress her.

Picture of Mari Norman

Mari Norman

Psykologspesialist