Priser og booking

Priser

Konsultasjon 45 min – kr 1590
Konsultasjon 60 min – kr 1890
Konsultasjon 90 min – kr 2800

Spesifikk fobi-pakke – kr 6900
(45 min dag 1 + 3t eksponeringsterapi dag 2) 

For videokonsultasjon gjelder samme priser som ved fysisk oppmøte.

Skriftlige uttalelser per påbegynte halvtime – kr 845

Kurs og pakker

 

VR-behandlingspakke – kr 3900
Stressmestringskurskr 3900
Kurs i tale og sceneskrekk kr 3900
Kurs i bekymringsmestring kr 4900
Gruppebehandling helseangst kr 5900
Gruppebehandling trikotillomani – kr 9900
Foreldreveiledning i gruppe – kr 9900

 

Betingelser

Timer må endres eller avbestilles innen kl. 12 senest 2 virkedager før oppsatt timeavtale. Timeavtaler mandag må avbestilles torsdag før kl 12. Endringer eller avbestillinger etter dette tidspunktet belastes i sin helhet. Dette inkluderer forhold som klienten ikke selv kan lastes for, inkludert sykdom. Dette fordi behandlere skal ha mulighet til å kunne sette opp andre klienter.

Avbestillinger eller endringer gjør du selv på nettet, eller send en e-post til post@angstklinikken.no og informer om at du likevel ikke kan møte til timen. 

Den som ønsker betaling dekket av forsikringsselskap eller arbeidsgiver, klarerer muligheten for dette og legger enklest ut for behandlingen selv og får samlekvittering for refusjon i etterkant. Dersom dette ikke er mulig, vil vi ved fremlegging av garanti fra forsikringsselskap/arbeidsgiver sende faktura direkte dit. 

Ved eventuelt akutt hjelpebehov mellom timer benyttes akutteam i bydel/kommune eller Legevakt. 

Betaling og tiden det tar å sette opp ny time inngår i den oppsatte tiden for hver time.