ANGST

Angst er noe du kan bli fri fra. En angstlidelse er ikke kronisk eller noe du «må lære deg å leve med». I behandling går vi rett til kjernen av problemet og jobber med konkrete teknikker og oppgaver.

Vi skiller oss fra andre klinikker ved at flere av våre psykologer har videreutdanning i og lang erfaring med angstbehandling. Enhver angsttilstand er unik og vi skreddersyr behandlingen slik at du skal mestre din angst og uro. Vi hjelper deg med å ta tilbake styringen i livet ditt.

  • Indre uro eller nervøsitet

  • Trang til å utsette eller unngå ulike aktiviteter og situasjoner

  • Bekymringstanker som tar overhånd  

  • At du stadig gruer deg til noe du skal 

  • Overanalysering av ulike situasjoner på forhånd  

  • Plutselige episoder med sterk frykt 

  • Fobisk frykt for konkrete objekter eller situasjoner

  • En begrensning i hverdagen- der det kjennes helt umulig å skulle dra på middagsselskap eller holde en presentasjon

  • Fysiske plager, som magevondt, hodepine, nakke- og skuldersmerter, slitenhet og søvnvansker.

Angstklinikken_JarranFlokkmannFoto-200.jpg

Angst kan vise seg på ulike måter - for eksempel som: 

Angstklinikken_JarranFlokkmannFoto-73.jpg

Forskjellige

typer angst 

Det er vanlig å skille mellom psykiske vansker og en lidelse. De fleste vil kunne kjenne seg igjen i et eller flere symptomer på angst, kanskje fra et engangstilfelle eller over en lengre periode. Dersom angsten gjør at du ikke lenger fungerer som tidligere, eller at du føler det går ut over livskvaliteten din, begynner vi å snakke om en angstlidelse.

 

Sosial fobi 

Sterk frykt for å bli negativt oppfattet eller vurdert av andre. Trang til å unngå ulike sosiale settinger.

Generalisert angst 

Også kalt bekymringsangst, hvor man hele tiden bekymrer seg og tenker verste-tilfelle-tanker. Stadig uro og fysiske plager er vanlig. Les mer om bekymringsangst her.

Panikklidelse 

Å bli rammet av overveldende frykt, ofte helt uten forvarsel. For noen kan følelsen bli så overveldende at man tror man skal dø (F.eks. er i ferd med å få hjerteinfarkt). 

Spesifikke fobier 

Intens og ofte overdreven frykt for spesifikke situasjoner, gjenstander, eller dyr (F.eks. hundefobi, flyskrekk, høydeskrekk, bakteriefobi, osv). 

Les mer om behandling med VR her.

Mange som strever med angst, har også andre plager. En vanlig tilleggsdiagnose til angst er depresjon, noe som er naturlig, da mange med angst er fortvilet over sin situasjon og kjenner at livet blir begrenset. Det er heller ikke uvanlig at man får angst som en tilleggsvanske til en primær depresjon. Noen har også relasjonelle vansker eller lav selvfølelse, eller de har med seg belastende erfaringer fra tidligere. Dette har vi lang erfaring med, og vi har høy kompetanse på behandling av andre diagnoser og tilstander enn kun angst.

Les mer om angst på Store medisinske leksikon.