Eksponeringsterapi (ERP)

På Angstklinikken tilbyr vi effektiv og skreddersydd behandling for angstlidelser. Behandlingsmetoden som har vist seg å ha best effekt på angstlidelser som tvangslidelse (OCD), sosial angst og panikklidelse har det litt rare navnet eksponering med responsprevensjon (ERP). Mange klienter vi møter forteller at de har hørt om eksponeringsterapi, og at de synes det virker skummelt. Andre forteller at de har forsøkt å eksponere seg for det de er redde for, uten å få det noe bedre.

Vi har god erfaring med at det er nyttig å starte et behandlingsforløp ved å bli kjent med pasientens historie. Deretter setter vi av tid til det som kalles for psykoedukasjon. Psykoedukasjon handler om at du får god og grundig informasjon om tilstanden du har, vanlige symptomer og hva den relevante behandlingen vil innebære. Dette innlegget vil ta for seg sentrale elementer ved eksponering med responsprevensjon (ERP) som behandling.

Hva er responsprevensjon

Eksponering med responsprevensjon (ERP) innebærer å øve seg på å møte det du frykter på nye måter. For en person med tvangsperson, kan det for eksempel være nyttig å oppsøke en situasjon vedkommende tidligere har unngått på grunn av frykt, for så å la være å gjøre tiltak for å redusere angst og ubehag. For en person med angst for smitte, kan god behandling være å eksponere seg for å ta på overflater, og der responsprevensjonen går ut på å la være å vaske hender etterpå. Dette gjøres fordi tiltakene man gjør for å redusere angst og ubehag, viser seg å opprettholde angstlidelsen. 

Selv om eksemplene her kanskje ikke gjelder deg, vil prinsippene likevel være de samme: Eksponering uten kompenserende strategier.

Riktig teknikk

Et viktig element ved ERP er at eksponeringstrening kun har effekt dersom du øver med riktig teknikk. Vår erfaring er at det er nyttig for deg å øve på riktig teknikk sammen med din behandler. Ofte er grunnen til at tidligere forsøk på eksponering ikke har hatt effekt, at man har eksponert med feil teknikk. 

Selv om eksemplene kanskje ikke stemmer for deg, vil prinsippene i eksponeringsterapi være generelle og passe de fleste angstlidelser.

Klienten er ekspert på sin lidelse, mens vi er ekspert på metoden. Sammen skreddersyr vi behandlingen til å finne ut hva som er mest nyttig å jobbe med.

Å ta sjansen på usikkerheten

Fordi nulltoleranse for usikkerhet er et sentralt tankemønster ved angstlidelser, vil en viktig del av teknikktreningen omhandle å trene på å ta sjansen på usikkerhet. 

Et eksempel er en klient som strever med tvangstanker om katastrofe. Vedkommende kan plages av påtrengende tanker om frykt for å iverksette en brann. Tankene kan medføre at klienten unngår å tenne lys eller bruke komfyren til å tilberede varm mat. Da kan en relevant eksponering være å trene på å tenne lys eller bruke komfyren. Å trene på å slukke lyset og skru av komfyren uten å sjekke etterpå vil da være en sentral del av eksponering med responsprevensjon. Da får klienten mulighet til å trene på å forholde seg til usikkerheten rundt hvorvidt lyset er slukket eller komfyren er skrudd av på en ny måte.

Effektiv behandling av angstlidelser dreier seg om å gjøre det motsatte av det angsten vil. Enkelte klienter vi møter, gir uttrykk for at de syntes eksponeringsterapi høres skummelt ut fordi de har hørt at det dreier seg om å gjøre ekstreme ting. Da er det viktig for oss å understreke at det er klienten som bestemmer hvilke situasjoner den anser som nyttige å eksponere for. Behandleren kan oppmuntre, støtte og komme med oppfordringer, men vil aldri presse klienten til å gjøre noe den absolutt ikke vil. For at angstbehandling skal fungere, er det viktig at det er klienten som eier og tar ansvar for prosjektet. 

Hos Angstklinikken har vi god kompetanse på behandling med ERP. Ta gjerne kontakt dersom det er noe du lurer på eller om du ønsker å booke en time hos oss.

Er eksponeringsterapi farlig? Nei. Se video for å høre Mari fortelle om hvordan vi går frem i ERP.