Hvordan er det å gå til psykolog?

For noen kan det kjennes som en terskel å skulle bestille time hos en psykolog. En del er usikre på om man får en god match med psykologen, og noen vet ikke helt hva det vil si å skulle snakke med en psykolog. Må jeg snakke mye om oppveksten? Hva hvis jeg ikke vet helt hva problemet mitt er? Hva er det egentlig jeg vil finne hvis jeg begynner å åpne opp? Tenk om psykologen sier at jeg er «gal»? Hva hvis jeg ikke finner ut av problemene mine?

Vår erfaring er at mange er spente og ganske nervøse før den første timen. Endel er redd for at de ikke skal få sagt det de vil, eller at de ikke vil møte forståelse hos psykologen. Det vi opplever er ofte at klientene blir lettet etter første time, særlig når de føler seg forstått og sett av den de kommer til.

Det kan være greit å vite at det er helt lov å ikke vite akkurat hva man skal si, hvor man skal begynne eller hvor man skal ende opp. Det er psykologens ansvar å rettlede samtalen inn på nyttige tema og hjelpe deg å sortere i tankene og følelsene dine. Behandleren er ute etter å få et godt innblikk i livet ditt, og vil stille oppfølgingsspørsmål som utforsker hvordan du har det og hva som kan være nyttig for å møte behovene dine videre. 

Et tips er at du på forhånd kan reflektere rundt hva du ønsker å oppnå med samtalen. Det er allikevel ikke farlig om den ikke blir akkurat som du hadde tenkt, for samtaler kan ta andre retninger enn man hadde sett for seg. Og det er aldri for sent å ta opp det du vil snakke om på et senere tidspunkt.

Les også: Jeg er pårørende til en som har angst. Hva kan jeg gjøre?

I ulike terapiretninger vil man legge vekt på forskjellige metoder for å hjelpe klienten; noen er opptatt av å håndtere uhensiktsmessige tankemønstre, mens andre fokuserer på å møte ubehagelige følelser på en ny måte. 

Hos oss i Angstklinikken bruker vi ofte en kombinasjon av ulike metoder. Vi mener at det i terapi er viktig å øve seg på å møte tanker og følelser på andre vis enn man har gjort tidligere, slik at man kommer ut av den fastlåste situasjonen. 

Noen ganger vil vi anbefale at vi trener sammen på å stå i situasjoner og følelser der angsten har pleid å sette begrensninger for deg. Det er viktig for oss at du har eierskap til metodene vi bruker, slik at dette i hovedsak er ditt prosjekt, med dine mestringsopplevelser. Derfor tror vi på det å beskrive fremgangsmåtene for deg, slik at du selv kan velge om dette høres riktig ut for deg.

Det viser seg nemlig at tre viktige momenter for å ha en godt samarbeid (også kalt allianse) mellom psykolog og klient er: 

  • En god kontakt, eller emosjonelt bånd

  • At man er enige om målet for terapien

  • At man er enige om metodene man skal bruke for å nå målet

En god allianse vil øke sjansene for at du får det du ønsker ut av behandlingen. For oss behandlere er dette også vårt ønske for deg.

Hos oss i Angstklinikken er vi opptatt av at terapirommet skal være et åpent og fritt sted der du skal kunne dele dine tanker og følelser i; også de man synes er skumle, skamfulle eller rare. Selv om tankene og følelsene dine kanskje fremstår sånn for deg, har psykologen nok et helt annet syn på dine indre opplevelser. Og husk: behandleren har alltid taushetsplikt, så det som sies hos psykologen blir der.

Har du flere spørsmål om det å gå til psykolog? Send oss gjerne en e-post på post@angstklinikken.no

Picture of Ida Holo

Ida Holo

Psykologspesialist