Behandling av flyskrekk

Flyskrekk

Flyskrekk er angst for å reise med fly. Oftest kjenner folk redsel å bli stengt inne (klaustrofobi), en redsel for risikoene ved å fly, eller redsel for å få panikkanfall på flyreisen.
Det anbefales å søke hjelp hos psykolog hvis flyskrekken begrenser livskvaliteten eller forhindrer reiser.

Hva er flyskrekk?

Flyskrekk, også kjent som aerofobi, er en irrasjonell og intens frykt for å reise med fly. Det kan variere i alvorlighetsgrad, fra en mild nervøsitet til fullstendig lammende angst som forhindrer deg fra å fly. 

Noen vanlige årsaker til flyskrekk inkluderer frykt for tap av kontroll, klaustrofobi, frykt for høyder, eller redsel for å oppleve en flyulykke.

Har jeg flyskrekk? Symptomer på flyskrekk

Symptomene på flyskrekk kan variere fra person til person, men typiske tegn på flyskrekk inkluderer:

 1. Intens angst eller frykt: En følelse av intens frykt før eller under en flyreise.

 2. Fysisk reaksjon: Dette kan omfatte symptomer som svette, rask puls, pustevansker, skjelving, kvalme eller panikkanfall.

 3. Unngåelse: Å forsøke å unngå flyreiser eller flyrelaterte situasjoner helt, eller å gjøre alt for å minimere dem.

 4. Mentale og følelsesmessige tegn: Konstant bekymring, mareritt eller stress i tiden før en planlagt flytur.

Hvem får flyskrekk?

Flyskrekk kan oppstå av ulike årsaker og påvirke hvem som helst, uavhengig av alder, bakgrunn eller erfaring med flyvning. 

Ifølge Store norske leksikon har 5 % av befolkningen stor nok angst for å fly at de unngår flyreiser helt. Det er likevel vanlig å kjenne litt på nervøsitet og frykt ved flyreiser: 15-20 % av oss opplever ubehag ved flyreiser (hovedandelen er kvinner).

Hvorfor du har fått flyskrekk er et sammensatt spørsmål. Trolig er flyskrekk et resultat av et samspill mellom biologiske, psykologiske og sosiale faktorer:

 • Biologiske faktorer: Her kan genetiske disposisjoner spille en rolle. Noen individer kan ha en økt sårbarhet for angstlidelser på grunn av genetiske arvelige faktorer. 

 • Psykologiske faktorer: Individers tidligere opplevelser og hvordan de oppfatter og tolker disse, kan påvirke utviklingen av flyskrekk. For eksempel kan tidligere vonde opplevelser på flyreiser skape en fryktrespons.

 • Sosiale faktorer: Observasjon av andres frykt, enten det er i form av familiemedlemmer eller å ha lest eller hørt historier om flyulykker i media og historier kan påvirke en persons oppfatning av flyreiser.

Hva trigger angsten for en med flyskrekk?

For en person med flyskrekk kan flere hendelser før, under og etter en flyreise utløse angst. Noen av de mest angstprovoserende hendelsene inkluderer:

 1. Forberedelse til flyreisen: Tanken på å skulle reise med fly kan utløse angst lenge før selve reisen begynner. Booking, planlegging og forberedelser kan være angstfremkallende.

 2. Ankomst til flyplassen: Å komme til flyplassen og nærme seg selve flyreisen kan være stressende. Sikkerhetskontroller, venting og tanken på selve flyturen kan utløse angst.

 3. Boarding: Å gå om bord på flyet kan være et avgjørende øyeblikk. Lukten, lydene og begrensningene av å være i et lukket rom kan være angstprovoserende.

 4. Under flyturen: Fra avgang til landing kan ulike hendelser utløse angst, som turbulens, lyder fra flyet, endringer i hastighet eller høyde, eller til og med turbulens.

 5. Tanken på flyturen: Selv etter at flyreisen er over, kan tanken på en fremtidig flytur utløse angst og uro lenge før den planlagte reisen finner sted.

Hvordan behandle flyskrekk?

La oss ta det aller viktigste først: Du blir ikke kvitt flyskrekk ved å vite hvordan flyet virker. 

Den aller beste behandlingen for flyskrekk er eksponeringsbehandling (ERP). Medikamentell behandling har ingen dokumentert effekt på behandling av flyskrekk. 

Ved Angstklinikken er alle psykologer erfarne på behandling av flyskrekk med eksponeringsterapi. Vi tilbyr også behandling av flyskrekk med VR (virtual reality-briller), som forskning viser at også har god effekt. 

Eksponeringsterapi Flyskrekk

Eksponeringsterapi er en spesifikk form for terapi som fokuserer på gradvis eksponering for flyskrekk-situasjoner. Denne tilnærmingen innebærer at klienten, under veiledning av en terapeut, gradvis og systematisk konfronterer situasjoner eller steder som utløser flyskrekk. Målet er å redusere angst og tillate klienten å tilpasse seg omgivelser som pasienten er redd for uten at man må ta i bruk sikkerhetsmekanismer.

Solid forskning viser at man kan oppnå stor effekt kun på én time! 

På Angstklinikken vil du lære prinsipper for eksponeringsterapi med god teknikk, slik at du kan gå på flyturen helt alene. 

Hvis du derimot trenger mer hjelp, har vi mulighet til å bli med deg på flyplassen og bli med på flyreisen. 

Ta kontakt på epost for å avtale behandling: post@angstklinikken.no

VR behandling av flyskrekk

Virtual Reality (VR) brukes i økende grad som et verktøy for å behandle forskjellige fobier, inkludert flyskrekk. Her er hvordan det kan brukes:

 1. Eksponeringsterapi: VR kan simulere en flyopplevelse som gradvis introduserer individet til flyrelaterte situasjoner. Dette tillater en kontrollert og trygg eksponering for flyelementer som normalt ville utløse angst.

 2. Kontrollert miljø: Gjennom VR-brillene kan individet oppleve et flyinteriør eller en flyplass, og terapeuten kan gradvis tilpasse elementene for å hjelpe personen med å håndtere og regulere angstnivået.

 3. Tilpasningsmuligheter: Terapeuten kan endre scenarioene og flymiljøet etter individets fremgang. Dette kan inkludere alt fra ulike lyder, turbulens, til og med tilstedeværelse av andre passasjerer, avhengig av individets behov.

 4. Kombinert terapi: Ofte brukes VR i kombinasjon med kognitiv atferdsterapi, hvor individet lærer mestringsstrategier, avslapningsteknikker og endrer tankemønstre knyttet til flyskrekk.

 5. Økt komfortsone: VR-teknologien tillater en gradvis utvidelse av komfortsonen uten å utsette individet for reell fare, noe som bidrar til å redusere frykten og styrke følelsen av kontroll.

Flyskrekk behandling psykolog

Alle psykologene ved Angstklinikken i Oslo har god kompetanse på behandling av fobier. Alle psykologene har spesialkompetanse på angstbehandling.

Hos Angstklinikken er vi opptatt av å møte klientene med åpenhet, varme og profesjonalitet. Vi skreddersyr behandlingen etter den enkeltes behov og er opptatt av å møte klienten der hun eller han er i sin prosess.

Ta gjerne kontakt med oss på post@angstklinikken.no eller bestill en time her.