Er stress farlig?

I perioder i livet kan man kjenne på at man stresser mer enn vanlig. Det kan være høyt press på jobb, eksamensperioder, endringer i livet som fødsel, skilsmisse eller det at vi nå alle lever med en pandemi.

Samtidig kan man til stadighet lese om hvordan stress påvirker kroppen på negative måter og se overskrifter som hvordan stress leder til sykdom. Paradoksalt ender det for mange med at man stresser over at man er stresset. Men er det egentlig sånn at stress er farlig?

Vi mennesker er skapt for å tåle stress. Stress er bra for oss. Stress gjør oss oppmerksomme, årvåkne og i bedre stand til å gjennomføre de utfordringene vi møter i løpet av en dag. Det gjør oss i stand til å yte vårt beste. Vi mennesker tåler helt fint dager der vi stresser mer enn vanlig og vi tåler også å gå igjennom perioder med forhøyet stress.

Stress kan sammenlignes med trening. Trening er bra for helsen vår, men de som trener mye vet at restitusjon er like viktig som trening for å unngå skader. På samme måte er vi avhengig av å restituere eller klare å roe ned etter en periode med høyt stressnivå. Utfordringene oppstår når man etter perioder med forhøyet stress ikke klarer å senke stressnivået, slik at man blir gående med et kronisk forhøyet stressnivå i kroppen. Heldigvis er dette noe man kan jobbe med og det er mulig å lære seg teknikker som hjelper oss å roe ned.

Les også: 5 triks for å håndtere en stressfull hverdag!

Dersom vi først har vært veldig stresset en periode vil paradoksalt nok hjernen vår ofte jobbe litt imot oss. Det blir vanskeligere og vanskeligere å roe ned, hjernen vår higer etter å holde på det høye aktiveringsnivået. Samtidig blir terskelen vår for å kjenne at vi overveldes av stress lavere. Ikke minst kan hvordan vi tenker og føler rundt ulike situasjoner endres. Utfordringer vi tidligere ikke ble så påvirket av kan plutselig virke uoverkommelige.

Det stresset vi opplever som mest uhåndterbart er det man opplever når forventningene man selv eller andre setter til seg selv, overstiger det man opplever at man håndterer, mestrer eller kontrollerer. Det vil si at hvordan vi tenker og føler rundt ulike situasjoner i stor grad påvirker hvor stresset man blir. Det betyr at det er veldig individuelt hvilke situasjoner vi mennesker opplever som stressende. Dersom man skal bli bedre på å håndtere eget stress må man finne ut hvilke tanker og forventninger som trigger følelsen av å ikke ha kontroll eller frykten for å ikke mestre. Gjennom dette kan man trene på nye måter å forholde seg til tanker følelser og situasjoner på, slik at de i større grad oppleves som håndterbare.

Et annet viktig redskap for å klare å restituere i stressende perioder er oppmerksomhetstrening. I oppmerksomhetstrening trener man på å stoppe opp og være oppmerksomt tilstede her og nå. Gjennom dette trener man opp evnen til å mer fleksibelt kunne flytte oppmerksomheten bort fra distraksjoner slitsomme tanker og følelser. Dette hjelper kroppen vår til å regulere stressnivået ned.

Ønsker du å jobbe med hvordan du håndterer stress? Ta kontakt med oss i Angstklinikken!

Picture of Mari Norman

Mari Norman

Psykologspesialist