top of page

PRISER OG BOOKING

kr 1 490

kr 1 790

kr 2 400

 

 

 

kr 745

Priser

Konsultasjon 45 min

Konsultasjon 60 min

Konsultasjon 90 min

For videokonsultasjon gjelder samme priser som ved fysisk oppmøte.

Skriftlige uttalelser per påbegynte halvtime 

Faktura kan godtas mot gebyr på kr 100,-

Betingelser

Timer må endres eller avbestilles innen kl. 12 senest 2 virkedager før oppsatt timeavtale. Timeavtaler mandag må avbestilles torsdag før kl 12. Endringer eller avbestillinger etter dette tidspunktet belastes i sin helhet. Dette inkluderer forhold som klienten ikke selv kan lastes for, inkludert sykdom. Dette fordi behandlere skal ha mulighet til å kunne sette opp andre klienter.
 

Avbestillinger eller endringer gjør du selv på nettet, eller send en e-post til post@angstklinikken.no og informer om at du likevel ikke kan møte til timen. 
 

Den som ønsker betaling dekket av forsikringsselskap eller arbeidsgiver, klarerer muligheten for dette og legger enklest ut for behandlingen selv og får samlekvittering for refusjon i etterkant. Dersom dette ikke er mulig, vil vi ved fremlegging av garanti fra forsikringsselskap/arbeidsgiver sende faktura direkte dit. 
 

Ved eventuelt akutt hjelpebehov mellom timer benyttes akutteam i bydel/kommune eller Legevakt. 
 

Betaling og tiden det tar å sette opp ny time inngår i den oppsatte tiden for hver time. 

bottom of page