priser-booking_header-11.png
Dagtid

Konsultasjon 45 min

Konsultasjon 60 min

Konsultasjon 90 min

Telefonkonsultasjon per påbegynte 15 min

Skriftlige uttalelser per påbegynte halvtime 

kr 1 290

kr 1 590

kr 2 200

 

kr 400

 

kr 700

Kveldstid
Etter 16:00

kr 1 490

kr 1 790

kr 2 400

Konsultasjon 45 min

Konsultasjon 60 min

Konsultasjon 90 min

 

Betingelser

Kveldspris gjelder timer påbegynt kl 16 eller senere. 

 

For videokonsultasjon gjelder samme priser som ved fysisk oppmøte.
 

Timer må avbestilles senest 24 timer før starttidspunkt for oppsatt time. Avbestillinger etter dette tidspunktet belastes i sin helhet uansett årsak. Dette inkluderer forhold som klienten ikke selv kan lastes for, inkludert sykdom. 
 

Avbestillinger eller endringer gjør du selv på nettet, eller send en e-post til post@angstklinikken.no og informer om at du likevel ikke kan møte til timen. 
 

Faktura kan godtas mot gebyr på kr 50,-.  
 

Den som ønsker betaling dekket av forsikringsselskap eller arbeidsgiver, klarerer muligheten for dette og legger enklest ut for behandlingen selv og får samlekvittering for refusjon i etterkant. Dersom dette ikke er mulig, vil vi ved fremlegging av garanti fra forsikringsselskap/arbeidsgiver sende faktura direkte dit. 
 

Ved eventuelt akutt hjelpebehov mellom timer benyttes akutteam i bydel/kommune eller Legevakt. 
 

Betaling og tiden det tar å sette opp ny time inngår i den oppsatte tiden for hver time.