Nytt år, nye bekymringer?

Er du bekymret for 2023? Gruer du deg for fremtiden?

De siste årene har vært krevende for mange. Etter to år med pandemi ble 2022 preget av krig i Ukraina, høye strømpriser og en tøffere økonomisk situasjon. I tillegg har vi klimakrisen, atomtrussel og nyheter som peprer oss med negative spådommer for tiden fremover. Det er derfor mer normalt enn unormalt og føle på uro, stress og engstelse akkurat nå. Utfordringene vi står i gjør at vi blir tvunget til å leve med en høyere grad av usikkerhet enn før. Dette opplever de fleste som ubehagelig og vi blir mer stresset og engstelige. Det er dermed ekstra viktig å ta vare på den mentale helsen sin i denne tiden.

Vi mennesker synes ofte det er vanskelig å forholde oss til usikkerhet og følelsen av å ikke ha kontroll. Bekymring har ofte en funksjon for oss i å prøve å få kontroll, være forberedt, trygge oss eller unngå å bli skuffet. Problemet er at bekymring og grubling sjelden gir oss det vi prøver å oppnå. I stedet kan det føre oss ned i en spiral der usikkerheten og fortvilelsen bare vokser, og hvor katastrofetankene virker mer troverdige. Mange tar nå kontakt med oss fordi de bruker så mye tid på grubling og bekymring at det går ut over livskvaliteten. Det er heldigvis en del ting du også kan gjøre på egenhånd. Spesielt viktig er det å være bevisst på å ikke sette seg fast i bekymringsspiralen slik at man ikke får pauser fra det som er vanskelig.

Når du kjenner at du har satt deg fast i bekymringskvernen kan du prøve denne lille øvelsen:

  • Prøv å ta et steg til siden og se på tankene dine utenfra.

  • Spør deg selv: “Er dette nyttig for meg? Får jeg påvirket det jeg bekymrer meg for nå?” Gjør det meg roligere eller tryggere å gi disse tankene oppmerksomhet?»

  • Hvis svaret er nei, kan du trene på å flytte oppmerksomheten din.

  • Du kan for eksempel si til deg selv «Dette kan jeg ikke finne ut av nå».

  • Øv så på å la bekymringstankene være i fred, flytt oppmerksomheten ut mot det som foregår rundt deg, til det som er akkurat her og nå.

  • Gjenta dette hver gang bekymringstanken dukker opp i hodet.

Hvis du kjenner at selvhjelpsøvelser ikke er nok så vit at det er god hjelp å få. Ved Angstklinikken får vi ofte høre at det har vært godt å møte en psykolog som raskt forstår hva man sliter med, som kan gi gode forklaringer og som har kompetanse på hvordan behandle utfordringene man kjenner på. Vi som jobber ved Angstklinikken brenner for at alle skal vite at det finnes hjelpsomme og effektive behandlingsmetoder for angst selv om man har strevd lenge.

Trenger du hjelp til å håndtere bekymring og uro? Vi tilbyr både kurs og individual timer som kan hjelpe. Ta gjerne kontakt med oss for mer info!

Picture of Mari Norman

Mari Norman

Psykologspesialist