Når smittevernet tar overhånd - har du koronaangst?

De fleste kjenner seg igjen i usikkerheten og angsten knyttet til det å plutselig befinne seg i en pandemi. Det siste året har ingen av oss hatt full oversikt over hvilken risiko koronaen utgjør for oss selv, de vi bryr oss om og fremtiden vår. Vi har blitt kastet inn i en hverdag med daglige nyhetsoppslag om smitte, overfylte sykehus, død, og potensielle langtidsbivirkninger. Livene våre har vært – og er fortsatt – begrenset av regler og anbefalinger vi konstant blir oppfordret til å følge.

For noen mennesker er den usikre situasjonen vi står i ekstra vanskelig, og smittevernet tar overhånd. Fra å følge retningslinjene fordi de gir mening går man over i en tilstand hvor det er angsten som styrer mer og mer av valgene som tas. I tilfeller hvor man opplever sterk angst i situasjoner hvor andre ikke gjør dette, og hvor angsten styrer handlingene våre på en måte som begrenser livet – kan det være man har utviklet en angstlidelse. Under en pandemi er det som sagt normalt å kjenne angst og uro for mange, men for de som utvikler en angstlidelse er angsten ofte eskalerende og står ikke i forhold til den reelle risikoen man er under. Hvis du lurer på om du selv er i faresonen for å ha utviklet hemmende angst for korona kan du se om du kjenner deg igjen på flere av punktene under:
 
  • Du føler deg nærmest konstant urolig og engstelig for å bli smittet, være smittet eller ha smittet andre med korona.

  • Du opplever selv – eller andre kommenterer – at du forholder deg unaturlig strengt til smittevernreglene, men du klarer bare ikke å endre på dette.

  • Angsten påvirker hvordan du har det, f.eks sover du dårligere, mister matlysten, er mer anspent i kroppen, føler deg sliten og har ustabilt humør.

  • Du lever et mer innskrenket liv enn andre i samme situasjon som deg. F.eks. isolerer du deg mer, unngår helt å gå på butikken, være ute, treffe andre, osv.

  • Du er ofte usikker og klarer ikke stole på egne bedømmelser av risiko i disse situasjonene – du ringer koronatelefonen mye, du spør de rundt deg ofte eller leser smittevernreglene om og om igjen for å være sikker på at du forstår dem riktig. Jo mer du sjekker, jo mer usikker blir du.

  • Du sjekker egen helse ofte for å forsikre deg om at du ikke er smittet, du henger deg opp i selv små symptomer (eks. litt kløe i halsen), og spør andre om bekreftelser, googler mye, tar hyppige koronatester, holder deg hjemme – i så stor grad at dette oppleves hemmende for deg selv.

  • Det føles som at det er smitte overalt, og samme hvor mange tiltak du gjør, oppleves det som at du er i fare.

  • Du kjenner ofte på dårlig samvittighet for at du ikke har vært forsiktig nok, eller føler ansvar og skyld selv i situasjoner hvor det er liten sannsynlighet for at du har hatt en negativ påvirkning.

Slike mønstre er svært vanskelige å komme seg ut av på egen hånd, og de rundt deg kan slite med å vite hvordan de kan hjelpe til å løse problemet, heller enn å bli en del av det.

Hos Angstklinikken kan du få snakke med en fagperson som har lang erfaring med å hjelpe personer med å finne balansen mellom behovet for å føle seg trygg og være et samvittighetsfullt menneske, og det å leve et liv som ikke styres av angst – selv under en pandemi.
Picture of Angstklinikken

Angstklinikken