Har jeg angst?

Kjenner du på uro, rastløshet, hjertebank, smerter i kroppen, dårlig i mage eller nummenhet? Kan dette være angst?!

Symptomene som er beskrevet her er typiske fryktsymptomer. Frykt kan ses på som kroppens alarmsystem. Når vi blir redde skilles det ut kortisol, adrenalin og noradrenalin i kroppen. Dette skjer fordi kroppen skal settes i stand til å kjempe imot eller flykte fra det som er farlig. Dermed begynner vi å puste raskere slik at vi skal få mer oksygen i blodet og hjertet begynner å pumpe raskere for at oksygenet skal fraktes rundt. Muskulaturen vår spennes, vi er klar til å yte. Vi kan videre få symptomer som svimmelhet, nummenhet, tåkesyn og uvirkelighetsfølelse. Mange som kjenner på sterk angst får så sterke kroppslige symptomer at de er redde for å dø eller bli gal. Paradokset er at frykt er laget for at du skal overleve. Det er dermed IKKE farlig å kjenne på sterk angst eller frykt, bare veldig ubehagelig.

Frykt er noe vi kjenner på i situasjoner der vi tenker at noe farlig sannsynligvis kan skje, som når barnet ditt plutselig løper ut i veien. Angst er når vi begynner å kjenne på frykt i en rekke situasjoner der tankene våre får oss til å tro at sannsynligheten for fare er mye større enn den er. Som at vi sitter på jobb og kjenner på frykt fordi man er redd for at de ansatte i barnehagen ikke passer godt nok på slik at barnet ikke løper ut i veien. Når frykten for tenkte farer begynner å bli så sterk at det går ut over livskvaliteten vår eller hvordan vi fungerer kan man begynne å snakke om angst.

En del mennesker er ikke klar over at de har angst. De kan gå med mye bekymringer, vonde tanker, uro, smerter i kroppen og tenke at dette handler om andre ting enn angst. Å gå med angst over lang tid er utrolig utmattende og ikke minst smertefullt for den det gjelder.

Les mer om behandling av sosial angst

Man vet ikke helt hvorfor man utvikler angst. Trolig er det mange grunner. En del opplever angst etter endringer i livet som for eksempel å få barn, flytte, skifte jobb eller skole. Andre får angst i perioder med mye stress for eksempel i krevende arbeidssituasjoner. For noen kan det komme som lyn fra klar himmel. Selv om vi ikke alltid vet hva som forårsaker angsten vet vi mye om hvordan vi kan behandle den. Angst er noe man kan bli helt fri fra! Les mer om angst her.

Lurer du på om du har angst, eller ønsker du bare å få det litt bedre? Vi i Angstklinikken kan hjelpe deg?

Picture of Angstklinikken

Angstklinikken