Endringer i søvn under pandemien

Under pandemien har mange rapportert om endrede søvnmønstre. Noen forteller at de sover dårligere, andre at de sover bedre enn noensinne, mens noen også rapporterer at de drømmer mer enn før…!

Årsakene til endringene kan være mange, og det har enda ikke rukket å bli produsert forskning på dette. Men basert på hva vi vet om søvn er det noen hovedteorier som sirkulerer.

«Jeg drømmer mer»

Undersøkelser viser at folk opplever endringer i hvor lenge de sover og hva de drømmer om under pandemien. Vi vet enda for lite om drømmer til at vi kan si hva som bestemmer innholdet i drømmene, men vi vet at drømmesøvn (såkalt REM-søvn) er viktig for hjernens prosessering av dagens opplevelser. Mange vil kunne kjenne seg igjen i at de drømmer mer dersom det skjer mye i livet deres, og spesielt hvis det som skjer er dramatisk. Det er også vanlig at man drømmer mer i perioder hvor man lærer mye nytt fordi REM-søvn også er viktig for hukommelsen.

Les også: 8 tips for bedre søvn!

Men hva forklarer den rapporterte økningen i drømmesøvn under pandemien? En teori ser dette i sammenheng med at mange nå sover lengre om morgenen, fordi de har bedre tid om morgenen p.g.a. hjemmekontor. Det er nemlig i siste halvdel av nattesøvnen (på morgenkvisten) at hjernen har mer REM-søvn. Vanligvis avbrytes denne søvnen av vekkerklokker eller små barn som våkner, slik at vi faktisk går glipp av en del drømmesøvn. Det er muligens dette som har endret seg under pandemien og gitt folk en følelse av at de drømmer mer.
 

«Jeg sover bedre»

For mange har hjemmekontor-tilværelsen gitt nye muligheter for å utvikle bedre og sunnere rutiner. Dette gjelder også søvn. Smitteverntiltakene har begrenset manges muligheter til å ha sosiale avtaler, og dermed også settinger hvor man normalt kan drikke en del alkohol. Dette kan forklare at flere rapporterer at søvnen deres oppleves bedre og dypere under pandemien.

«Jeg sover dårligere»

Mange har dessverre opplevd å bli permitterte eller til og med å ha mistet jobben som følge av nedstengningen under pandemien. Dette gir opphav til økt bekymring og stress. Det å være under en pandemi er stressende i seg selv, og i tillegg til økt stress rundt økonomi og arbeidsmuligheter, kan mange også bli stresset av tanken på at de selv eller noen de er glade i skal bli syke, eller bekymre seg over andre tapte muligheter som pandemien fører til på sikt. Stress er ødeleggende for søvn, og hjernen arbeider da i høygir på kvelden og natten. Derfor opplever mange at søvnen har blitt betraktelig verre under pandemien.

Les mer om søvnproblemer

Fordi søvn er en av de sentrale delene av livet som blir påvirket av angst, bekymring og stress, tilbyr vi også søvnbehandling som en del av vår helhetlige behandling ved Angstklinikken.

Ta kontakt for å få vite hvordan vi kan hjelpe deg.

Picture of Even Rostrup

Even Rostrup

Psykolog