Eksponeringsterapi for sosial angst: En praktisk tilnærming

Det er vanlig å være oppmerksom på hvordan andre oppfatter oss, eller hva de tenker om oss. Dette har en god funksjon for oss som lever i sosiale fellesskap, på den måten at det beskytter oss fra å fornærme eller såre andre. Når vi blir rammet av sosial angst, blir vi litt for opptatt av om andre skal reagere negativt på oss. Fryktsystemet i hjernen utvikler en alarm som blir overdrevent sensitiv til enkelte sosiale situasjoner eller triggere. Det kan igjen skape en angstreaksjon.

Hva er tegn på sosial angst?

Folk med sosial angst kan ofte bli nervøse og ukomfortable i settinger der man interagerer med eller blir sett av andre mennesker. Man kan være redd for å gjøre noe dumt eller flaut, gi et dårlig inntrykk, eller bli negativt vurdert av andre. Ofte blir den som er rammet av sosial angst redd for at andre kan se at en er redd, i form av å skjelve, svette, rødme eller at stemmen brister. Mange vil oppleve at kroppslige reaksjoner er mye mer synlig for andre enn de faktisk er.

Hva trigger sosial angst?

Når vi opplever angst vil hjernen skille ut stresshormoner og kroppen settes i beredskap. Disse symptomene kan vi også oppleve uten å ha sosial angst. Stresshormonene gir en rekke fysiske symptomer som kan oppleves som ubehagelige. Dette kan eksempelvis være hjertebank og raskere pust, svetting og skjelving. Tankene preges ofte av katastrofe og en kan se for seg forferdelige scenarier som at andre ler av deg, eller vil miste respekten for deg fordi de ser at du er redd. Ved sosial angst vil fokuset på en selv forsterke katastrofetanker og angstsymptomene. Selvfokus innebærer å se for seg hvordan du ser ut, kjenne etter hvor nervøs du er, eller sjekke om du har et usikkert kroppsspråk. Når fokuset vendes innover, kan det bli vanskelig å holde en samtale. De kroppslige symptomene øker trangen til å sikre seg, og forsøke å presse angsten vekk. Når vi forsøker å presse angsten vekk, vil vi sende signaler til fryktsystemet i hjernen om at vi befinner oss i en potensielt farlig situasjon, som på sikt igjen vil øke angsten.

Hvordan blir man kvitt sosial angst?

Når en er rammet av sosial angst, kan det ha ført til at en har begynt å unngå situasjoner , eller at en bruker sikringsstrategier for å lide seg igjennom dem. Slike strategier kan eksempelvis være å snakke lite eller unngå å si sine meninger. Dette kan medføre at situasjonene blir mindre ubehagelige på kort sikt. Samtidig er de med på å opprettholde angsten, da vi ikke får realitetstestet våre katastrofetanker. I behandling bruker vi tid på å kartlegge katastrofetankene og deretter realitetsteste dem. Det innebærer å oppsøke situasjoner uten sikringsstrategier og lene seg inn i angsten.

I behandling av sosial angst kan det også være nyttig på å trene på å rette fokus utover med hensikt om å redusere selvfokuset. Når en er rammet av sosial angst kan en også bruke overdrevent mye tid på å grue seg i forkant av sosiale situasjoner, eller gruble i etterkant. Dersom dette er tilfellet, jobber vi parallelt med grubling og bekymring med samtidig eksponering.

Vi i Angstklinikken har lang erfaring med behandling av sosial angst. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

Picture of Thea Rath

Thea Rath

Psykolog