Bruk av Virtual Reality (VR) i psykologisk behandling

Bruk av Virtual Reality (VR) i psykologisk behandling Bruk av VR i psykologisk behandling blir stadig mer populært. Det er nå flere selskaper som har begynt å utvikle nye apper for å behandle ulike angstlidelser. Dette gjenspeiler en økende trend der VR vil være en del av verktøykassen en angstbehandler kan ta i bruk for […]