Har jeg OCD?

Har jeg OCD? Det å si «det er OCD’en min» er blitt et populæruttrykk og når man uttrykker dette handler det som regel om behovet for symmetri og nøyaktighet eller at man liker orden og system. Men selve lidelsen OCD er langt mer alvorlig og omfattende enn det hverdagslige begrepet. Når man har en tvangslidelse […]