A_våre-Psykologer.png

Alle våre psykologer er medlemmer av Norsk Psykologforening, og har norsk psykologautorisasjon. Alle har videreutdanning i behandling av angst og OCD, og er sertifiserte ERP-terapeuter (metoden som i dag har best dokumentert effekt for behandling av angstlidelser). Vi er underlagt norsk lov om helsepersonell og har taushetsplikt. 

3.jpg

ELISE
FURULY

Psykolog

Elise tilbyr psykologisk behandling til deg som har problemer med blant annet angst, bekymringer, panikkangst, tvangstanker/tvangshandlinger og fobier. Hun har flere års erfaring fra OCD-spekterpoliklinikken på Gaustad Sykehus, Distrikspsykiatrisk senter og Modum Bad. Elise er opptatt av å møte alle med interesse og varme, og ønsker at de som kommer til henne skal oppleve å bli møtt på en god måte. Hun er en aktiv terapeut, og i terapien vil dere sammen jobbe for å finne frem til nye måter å forholde seg til angst, vanskelige tanker og følelser. 

Ta gjerne kontakt på elise@angstklinikken.no

2.jpg

THEA MARIE
RATH

Psykolog

Thea har erfaring fra OCD-spekterpoliklinikken på Gaustad i Oslo, og fra OCD-team. Hun har særlig interesse for OCD som innebærer tabubelagte tema og vasketvang. Thea tilbyr psykologisk behandling til deg som ønsker hjelp med symptomer på blant annet OCD, sosial angst, panikkangst, helseangst, bekymringer og stressrelaterte plager. Fordi mange skammer seg over innholdet i tankene når de blir rammet av angst, er det særlig viktig for Thea å møte deg med varme og respekt. Ved behov kan Thea tilby konsultasjoner digitalt. Hun kan også tilby konsultasjoner på engelsk. Les mer om Thea her

 

Ta gjerne kontakt på thea@angstklinikken.no

9.jpg

MARTINE
GUDERUD

Psykolog

Martine har mye erfaring med behandling av ulike angstlidelser og har fordypet seg spesielt i sosial angst, panikklidelse og OCD. Hun jobber mye med eksponeringsterapi og metakognitiv terapi og kan hjelpe deg som sliter med bekymring og grubletanker. Martine jobber også i spesialisthelsetjenesten i et spesialisert angst-team. Martine møter deg med et åpent sinn og er kreativ i behandlingen slik at den skreddersys for å passe deg. Martine er en god motivator og opptatt av at du skal føle deg trygg og forstått. Martine er tilgjengelig på ettermiddag/kveld.

 

Ta gjerne kontakt med henne på martine@angstklinikken.no

8.png

EVEN
ROSTRUP

Psykolog

Even har over mange år jobbet med behandling av forskjellige angstformer og OCD. Han kan hjelpe deg som sliter med OCD, panikkangst, bekymringer eller utbrenthet. Han har en sterk interesse for søvn og kan hjelpe deg som strever med søvnvansker. Han kan også hjelpe deg som har mer sammensatte angstplager, og kanskje har forsøkt terapi tidligere uten ønsket effekt. Even spesialiserer seg for tiden innen ISTDP og kan tilby behandling for deg som ønsker å jobbe med emosjonelle og relasjonelle temaer. Even tilbyr timer på ettermiddag og kveldstid.

 

Har du spørsmål, ta kontakt på even@angstklinikken.no

7.jpg

MARIANNE HELTNE LÜTCHEN-LEHN

Psykologspesialist

Marianne har en bred erfaring fra allmenn- og ruspoliklinikk, døgnbehandling, psykoseteam, akutteam og kommunehelsetjeneste (foreldreveiledning, kurs i angstmestring). Hun jobber hovedsaklig ut fra en følelsesfokusert forståelse av psykiske vansker, men er opptatt av å tilpasse jobbingen til klientens ønsker. Marianne har særlig interesse for depresjon, ulike angstplager, lav selvfølelse, relasjonelle vansker, rus- og avhengighetsproblematikk, foreldreveiledning og livskriser/livsbelastninger.

 

Du kan bestille time hos Marianne ved å sende en e-post til marianne@angstklinikken.no

8.jpg

ISELIN SOLERØD DIBAJ

Psykolog

Iselin har mange års erfaring med angstbehandling fra spesialisthelsetjenesten, for ulike angstlidelser og OCD. Hun tilbyr behandling til deg som strever med sosial angst, panikkangst, bekymringsangst, helseangst eller OCD. Iselin kan også hjelpe deg med som strever med lav selvfølelse, der angsten er del av et mer sammensatt bilde. Vår erfaring er at flere kan være plaget av sammensatte angstlidelser, eller angst som ikke passer inn i én kategori – og Iselin er opptatt av å skreddersy behandlingen til den enkelte, og bruker varme og kreativitet i terapien. Iselin har også videreutdanning i Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), som integrerer eksponering med mindfulness og fokus på verdier.

Ta gjerne kontakt på iselin@angstklinikken.no

1.jpg

IDA
HOLO

Psykologspesialist

Ida er en av grunnleggerne av Angstklinikken. Hun har lang erfaring med angstbehandling, og brenner for at de som strever med angst skal få god og riktig hjelp. Ida kan hjelpe deg som sliter med ulike angstlidelser som panikkangst, OCD, sosial angst og bekymring. Hun har jobbet mye med OCD med tabubelagte tanker, og har en spesiell interesse for dette. Ida har videreutdanning i og jobber også med ledelse, og kan hjelpe deg som har utfordringer i lederrollen -for eksempel med prestasjonsangst. Ida er opptatt av formidling, og holder kurs og foredrag, bl.a. om bekymringsmestring.

 

Ta kontakt på ida@angstklinikken.no om du har noen spøsmål. Ida tar dessverre ikke i mot nye klienter for øyeblikket.

5.jpg

MARI
HAUKAAS NORMAN

Psykologspesialist

Mari er en av grunnleggerne av Angstklinikken. Hun har i mange år jobbet med OCD og angstbehandling. Hun er spesielt interessert i angst og depresjonsplager hos gravide og kvinner i barsel/småbarnsperioden.

Mari er også spesialisert i arbeidspsykologi og ledelse. Hun kan hjelpe deg som sliter med stressrelaterte plager eller utfordringer knyttet til arbeidssituasjonen. Mari jobber også med lederutvikling og kan være en god sparringspartner for deg som opplever utfordringer knyttet til lederrollen, eller ønsker å jobbe med egne prestasjoner i eller utenfor jobb. Mari holder foredrag og kurs om bla. stressmestring. 

 

Ta kontakt på mari@angstklinikken.no om du har noen spørsmål.

6.jpg

ALEXANDER
CANNISTRACI

Psykologspesialist

Alexander har lang erfaring som psykolog og har i tillegg til sin spesialisering i angst også jobbet mye med andre lidelser som relasjonsvansker, selvfølelsesproblematikk og traumer. Han har også mye erfaring med pasienter som har sammensatte vansker som OCD i tillegg til spiseforstyrrelser. Alexander driver med fobibehandling med bruk av VR-teknologi. Har du for eksempel insektfobi eller angst for høyder kan du bli kvitt dette med hjelp av Alexander. Alexander tilbyr timer på ettermiddag og kveldstid.

 

Har du spørsmål ta kontakt på

alexander@angstklinikken.no

4.jpg

PETTER
AASEN

Psykologspesialist

Petter har mange års erfaring med behandling av angstlidelser i spesialisthelsetjenesten og privat praksis fra eksempelvis OCD-team, ungdomsteam og døgnavdeling. Petter kan hjelpe deg som sliter med angstlidelser, men også deg som også har tilleggsvansker med grubling og bekymring, nedstemthet og utbrenthet. Petter tilbyr behandling til både voksne og barn/ungdom. Petter tilbyr timer på ettermiddag/kveldstid.

 

Du kan lese mer om Petter her

 

Ved spørsmål ta kontakt på petter@angstklinikken.no