• Angstklinikken

Når overdrevet hårnapping blir et problem


Overdrevet hårnapping (trikotillomani) handler om at man stadig napper hår fra kroppen - så mye at man utvikler et merkbart hårtap, og det skaper vansker i hverdagen. Dette er en ukjent lidelse for mange, og de fleste som har det slik strever med å slutte, og skammer seg over problemet.


Håret som blir plukket kan være fra hvilket som helst behåret område på kroppen. De vanligste områdene er hodebunnen, øyenbryn og øyelokk, men andre områder på kroppen er også vanlig. Områdene det plukkes fra kan variere over tid. Noen ganger kan personen nappe litt gjennom hele dagen eller ha episoder der de napper i opptil flere timer. Noen varierer område så mye at det ikke er synlig for andre, mens det for andre kan bli synlig, og de må begynne å skjule områdene som er rammet. Det er også vanlig at noen begynner å unngå ulike sosiale settinger, eller trekker seg tilbake på jobb eller skole, fordi de ikke ønsker at noen skal se hårtapet.


Noen ganger kan hårnapping bli trigget av ulike følelser man kan ha, som at man kjenner seg engstelig, eller man kjeder seg. Noen kjenner også på en trang i forkant av nappingen og denne trangen dempes når de begynner å nappe. Det er heller ikke uvanlig å kjenne på en god og "belønnende" følelse når man napper. Dette kan gjøre det utfordrende å slutte.


I tillegg til selve hårtapet, kan hårnappingen føre til ulike fysiske problemer. En del av de som sliter med hårnapping vil også svelge håret, noe som kan føre til dannelsen av en hårball i fordøyelseskanalen som igjen kan føre til vekttap, jernmangel, oppkast, smerter og feber. Andre fysiske komplikasjoner kan være irritert hodebunn, skadede hårsekker, atypisk gjenvekst av hår og tannkjøttsykdom.


Hårnapping er forbundet med både hemmelighold og skamfølelse for den som er rammet av det. Mange som har denne lidelsen vet ikke om at den har et navn og at det er mulig å få hjelp til å komme seg ut av den. Den best dokumenterte behandlingen for hårnapping er ACT-forsterket atferdsterapi for trikotillomani (AEBT-T). Behandlingen innebærer å lære personen stimuluskontrollteknikker og vaneendringstrening, som kan være nyttige for å bekjempe hårnappingen.


Målet med behandlingen er ikke å bli kvitt trangen til å nappe, men å lære seg måter å forholde seg annerledes til trangen på, som på sikt kan føre til en demping av trangen.


Det finnes i dag ikke så mange som behandler hårnapping, men dette kan du få hjelp med hos Angstklinikken.