• Silje Svendsen

Hva vil det si å gå til psykolog?


Mange vil i løpet av livet stå i en krise som de sliter med å finne veien ut av på egenhånd. For noen vil den psykiske belastningen oppleves overveldende. Kanskje har man gode venner og familie man kan prate med, og som gir god nok støtte til at krisen går over og man kommer seg tilbake på beina igjen. Andre ganger kan det være at støtten fra de rundt ikke er nok, eller at behovet for et blikk utenfra oppleves nødvendig. Det kan for mange være nyttig med hjelp fra en nøytral person. I slike tilfeller kan tanken melde seg om å oppsøke en psykolog. Det å skulle gå til psykolog kan for noen virke skummelt; å skulle snakke med en fremmed om private og kanskje skamfulle tanker og følelser. I dette innlegget skal jeg ta for meg tre typiske spørsmål folk stiller seg når de begynner å vurdere det å gå til psykolog. Det finnes så klart mange flere spørsmål, så er det andre ting du lurer på etter å ha lest innlegget er det bare å ta kontakt med oss. Hva skjer når jeg møter til første time hos psykologen? I første time hos psykologen er det naturlig at du begynner med å fortelle litt om hvordan du har det og hva du ønsker å få hjelp med. Noen kommer til timen med et tydelig og klart problem, og vet allerede litt om hva de ønsker og forventer ut av behandlingen. I slike tilfeller vil starten av kontakten handle om at man får formidlet dette og at psykologen kommer med innspill på mulige måter dere kan jobbe sammen på for å mestre problemet eller oppnå det målet du har med behandlingen. Mange kan synes det er vanskelig å vite helt hva det er som problemet, da vil starten av behandlingen handle om å sammen prøve å finne ut hva det er som gjør at du opplever at ting ikke er som det skal, og hva psykologen kan hjelpe deg med.


Hjelper det å gå i behandling? Terapiforskning har funnet at det spesielt er tre faktorer som har betydning for hvilket utbytte man får av en psykologisk behandling. Disse faktorene er relasjonen mellom klient og behandler, at man blir enige om et felles mål for behandlingen og at man blir enige om hvordan man skal jobbe mot dette målet. Vår erfaring er at terapi er nyttig og hjelpsomt, særlig hvis du er motivert for å gjøre noen endringer i livet ditt; enten i relasjonen til deg selv, med andre eller måtene du forholder deg til dine tanker og følelser på. Vårt mål er å skape et trygt rom der du kan få til nettopp dette, slik at du kan mestre det som plager deg.


Hvor lenge må jeg gå i behandling for å få det bedre?

Dette spørsmålet har ingen fasitsvar, og dette er også noe du kan finne ut sammen med psykologen din underveis. Samtidig er det et viktig poeng at behandling ikke trenger å vare veldig lenge for å ha effekt eller at tidsperspektivet skal være uklart underveis. Behandling av angstlidelser pleier stort sett ikke å vare lengre enn opptil 15 timer, og for noen går det raskere, dette kan du i stor grad påvirke selv med innsatsen du legger i å jobbe med det som er vanskelig mellom timene.


Oppsummert så er terapi et sted hvor du kan få hjelp til å lære strategier og metoder for å mestre vonde tanker og følelser som skaper problemer i livet ditt og som du er motivert for å gjøre noe med. Terapi er effektivt, og det er viktig at du tidlig i prosessen skal kjenne at behandlingen både hjelper og føle deg trygg på psykologen din.