Gruppebehandling

Behandling av hårnappingslidelse (trikotillomani)

Trikotillomani innebærer gjentatt napping av hår som medfører synlig hårtap. Det er vanlig å oppleve en tydelig følelse av «trang» til å nappe i forkant av handlingen (eller ved forsøk på å avbryte eller motstå), oppleves ofte ukontrollerbar. Nappingen etterfølges gjerne av en umiddelbar opplevelse av lettelse, tilfredsstillelse, etter napping. Trikotillomani kan medføre at den som er rammet unngår intime relasjoner, svømming, trening eller frisørbesøk. En kan bruke flere timer på å skjule hårtapet.

Vi tilbyr behandling i gruppe for trikotillomani. Behandlingen foregår over 8 samlinger, der vi møtes hver mandag i 2 timer. Prisen for gruppebehandling er kr 9900.-. Dette inkluderer en kartleggingstime i forkant av behandling samt alle de 8 samlingene. Behandlere i gruppen er psykolog Thea Marie Rath og psykologspesialist Ida Holo. Målet med behandlingen er å slutte med hårnapping og behandle trangen til å nappe på en ny måte.

Ta kontakt med oss på post@angstklinikken.no dersom du lurer på noe angående dette tilbudet. 

Psykolog Thea M. Rath

Psykologspesialist Ida Holo

Er du pårørende?

Vi vet at mange pårørende lurer på hvordan de skal forholde seg til at den de er glad i strever med angst.
Hvordan kan man best være til hjelp? På hvilken måte er det lurt å sette grenser? Vi har hjulpet mange pårørende, ikke nøl med å ta kontakt for en prat.